Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Między fizyką a medycyną

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-F020.0 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Między fizyką a medycyną
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Biofizyka (fiz. med. i biof. molek.), studia I stopnia - semestr zimowy, kursy kierunkowe
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Prowadzący grup: Katarzyna Dziedzic-Kocurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Po zakończeniu kursu student:

• zna i rozumie podstawy zjawisk fizycznych w nowoczesnych metodach diagnostyki i terapii;

• dysponuje wiedzą z zakresu fizyki klasycznej umożliwiającą rozumienie zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie oraz wykorzystywania praw przyrody w technice i życiu codziennym;

• dysponuje podstawową wiedzą na temat metod fizycznych stosowanych w medycynie;

• potrafi uczyć się samodzielnie;

• jest świadom poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (uczenia się) przez całe życie.Wymagania wstępne:

Zakres rozszerzony fizyki, matematyki i biologii szkoły średniej.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach oraz egzamin końcowy. Dozwolona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prelekcja
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład informacyjny w postaci prezentacji wraz z wyjaśnieniami i przeliczeniami. Metody aktywizujące - samodzielne rozwiązanie wybranych problemów.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach - 15 h.

Samodzielne rozwiązanie omawianych problemów - 15 h.

Przygotowanie do egzaminu - 30 h

Łączny nakład pracy studenta: 60 h, co odpowiada 2 punktom ECTS.


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

Nie dotyczy.

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

biofizyka, rok 1

Pełny opis:

Wykłady dotyczą następujących zagadnień:

1. Podstawy fizyczne wybranych metod diagnostycznych.

2. Prawa fizyki w opisie organizmu człowieka.

3. Transport w organizmie człowieka.

4. Prądy elektryczne w organizmie człowieka.

5. Metody diagnostyki obrazowej.

6. Metody radioterapeutyczne (terapia konwencjonalna, terapia hadronowa).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Irving P. Herman, Physics of the human body , Springer, 2007.

2) T. Jue (ed.), Biomedical Applications of Biophysics, Springer, New York, 2010.

Literatura uzupełniająca:

1) Feliks Jaroszyk, Biofizyka, PZWL, Warszawa 2008.

2) Adam Blokesz, Jakub Wąsowicz, Patryk Wolny, (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną, Cz. 1. i Cz. 2,, ZamKor, Kraków, 2013.

Uwagi:

Bez uwag.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.