Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium specjalistyczne III (fiz. dośw.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-FD003.3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium specjalistyczne III (fiz. dośw.)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka doświadczalna, II rok, II stopień -semestr zimowy, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Bieroń, Kazimierz Bodek
Prowadzący grup: Jacek Bieroń, Kazimierz Bodek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Forma i warunki zaliczenia:

Zasady zaliczenia


Obecność na seminariach jest obowiązkowa. Nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają przyznanie 0 punktów za aktywność w czasie seminarium.

Zaliczenia otrzymają osoby, które spełnią poniższe kryteria:

Wygłosiły co najmniej dwa pozytywnie ocenione przez prowadzących referaty: pełnowymiarowy (45–60 min) oraz krótki (około 30 min). Referaty mogą być wygłaszane w języku polskim lub angielskim.

Otrzymały pozytywną ocenę za aktywność w czasie seminarium. Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen za wygłoszone referaty (waga 2/3) oraz za aktywność w czasie seminarium (waga 1/3). Wybór języka angielskiego powoduje, że zaokrąglenie wyliczonej średniej następuje zawsze „w górę”.

Osoby delegowane decyzją Dziekana WFAIS na odbywające się w czasie semestru szkoły naukowe lub praktyki przy eksperymentach zagranicą mogą skompensować utracone punkty przedstawiając pisemny raport z delegacji. W przypadku szkół naukowych raport powinien zawierać spis wysłuchanych wykładów i streszczenie omawianych na nich zagadnień. Osoby uczestniczące w eksperymentach powinny opisać badane zagadnienie, wykonywane przez siebie czynności, a także uzyskane wyniki.


Pełny opis:

Tematy eksperymentalne

------------------------

1. Elektryczny moment dipolowy atomu 199Hg – znaczenie i pomiar.

2. Stała Fermiego – znaczenie i pomiary.

3. Podwójny rozpad beta – znaczenie i pomiary.

4. Dualizm eksperymentalnych wartości czasu życia neutronów

– metody pomiaru i próby interpretacji.

5. Poszukiwanie ciemnej materii w eksperymentach laboratoryjnych.

6. Akceleratorowa spektroskopia masowa (AMS) i jej zastosowania.

7. Detektory śladowe w eksperymentach wysokich energii.

8. Radiografia neutronowa wysokiej rozdzielczości.

Tematy („teoretyczne”) :

------------------------

3x1:

9. równanie Schroedingera - atom wodoru

10. równanie Schroedingera - atom helu

11. równanie Diraca

12. variational == rachunek wariacyjny + równoważność z HF

13. Thomas-Fermi model

14. mechanizmy odbicia światła ( od metalu, dielektryka, ...)

Tematy (ogólno-teoretyczne) :

------------------------

15. nierówności Bella

16. entanglement & decoherence

17. szyfrowanie kwantowe

18. Noether - symetrie w teorii pola

19. variation of fundamental constants

20. symetrie dyskretne CPT

Tematy (eksperymentalne) :

------------------------

21. eksperymenty atomowe - parity

22. eksperymenty P-

theta tau

Lee Yang

Wu

Lederman et al

23. eksperymenty CP

kaons

Cronin Fitch

B mesons

24. eksperymenty edm, time reversal

Tematy (expt/theory) :

------------------------

25. fundamental metrology

26. Gamma Factory

27. twisted photons

28. superheavy elements

29. proton radius puzzle

30. time crystals

31. Nobel 2018

32. Nobel 2017

Uwagi:

Tematy

Studenci V roku referują postępy swoich prac magisterskich oraz uzgodnione z prowadzącymi zagadnienia związane z tymi pracami.

Studenci IV roku wybierają tematy z przygotowanej przez prowadzących listy. Prowadzący pomagają w znalezieniu materiałów.

 

Harmonogram

Seminarium odbywa się według następującego harmonogramu: Na każdy termin, oprócz głównego referenta, jest wyznaczony referent zastępczy, który wygłasza swój referat, gdy głównego referenta nie ma z przyczyn losowych. Referent zastępczy ma obowiązek być przygotowanym na taką sytuację. Wyboru tematu i terminu dokonuje się poprzez ankietę doodle.

Ewentualnych zmian w harmonogramie można dokonać wyłącznie za zgodą zainteresowanych stron i prowadzących seminarium.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.