Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język Java

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-K215 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język Java
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka, studia I stopnia, II rok - semestr zimowy - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cieśla
Prowadzący grup: Michał Cieśla, Andrzej Görlich, Piotr Oramus
Strona przedmiotu: http://th-www.if.uj.edu.pl/zfs/ciesla/main/Java.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

K_W03 posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie algorytmiki, języków i paradygmatów programowania oraz pojęcia składni i semantyki


K_W05 zna podstawowe narzędzia wspomagające pracę informatyka


K_W06 ma gruntowną wiedzę na temat różnych języków programowania (np. asembler, C, C++, C#, Java, JavaScipt, PHP); szczegółowo zna metody projektowania i programowania obiektowego (np. kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas)


K_U04 potrafi biegle programować w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania


K_U09 potrafi posługiwać się typowymi narzędziami środowiska programisty


K_U10 projektuje oprogramowanie zgodnie z metodyką obiektową


K_U14 potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML)


K_U19 umie posługiwać się wzorcami projektowymi


K_K04 potrafi odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadaniaPrerekwizyt:

Język C++ WFAIS.IF-C119.0

Wymagania wstępne:

Znajomość C++ lub innego, obiektowego języka programowania

Forma i warunki zaliczenia:

Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń i zdany ezgzamin ustny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
Metody praktyczne - pokaz
Metody programowane - z użyciem komputera

Metody dydaktyczne:

wykład + ćwiczenia na pracowni komputerowej

Bilans punktów ECTS:

30 godz. udziału w wykładzie: 1 pkt ETCS

30 godz. zajęć na pracowni komputerowej: 1 pkt ETCS

60 godz. przygotowanie do ćwiczeń: 2 pkt ETCS

30 godz. przygotowanie do egzaminu 1 pkt. ETCS

Razem: 5 pkt ETCS

Literatura:

http://www.oracle.com/technetwork/java/javas/documentation/index.html,

iTunesU, YouTube,

http://www.google.com/

Bruce Eckel, Thinking in Java.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.