Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyczne metody opracowania pomiarów II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-M202.0 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyczne metody opracowania pomiarów II
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Fizyka doświadczalna, I rok, II stopień -semestr zimowy, przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Silarski
Prowadzący grup: Michał Silarski
Strona przedmiotu: http://users.uj.edu.pl/~ufkamys/BK/bb_zakladki.pdf
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez przedstawienie w postaci dokumentu wyników analizy danych polegającego na (a) przeprowadzeniu minimalizacji (b) przedstawieniu wyniku z estymacja błędów (c)

przeprowadzeniu testu statystycznego hipotezy, oraz omówienie jego realizacji podczas egzaminu ustnego.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne, zaliczenie na ocenę, projekt. Kryteria oceny efektów kształcenia: projekt przedstawiany przez studentów oceniany jest w skali 2.0-5.0, gdzie 2.0 to ocena niedostateczna a 5.0 to ocena bardzo dobra. W analogicznej skali oceniany jest egzamin ustny. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej oceny 3.0 z obu części.

Oceniany będzie sposób analizy i przedstawienia danych, dobór i poprawność wykorzystanych metod statystycznych oraz interpretacja wyników analizy.

Terminy egzaminów i zaliczeń:

I termin: Wykonanie projektu do 08.02.2021, egzamin ustny: 09-10.02.2021

II termin: Wykonanie projektu do 22.02.2021, egzamin ustny: 23-24.02.2021

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Fizyka doświadczalna

Literatura:

J. R. Taylor „Wstęp do analizy błędu pomiarowego”

R. Nowak „Statystyka dla Fizyków”

F. James „Statistical Methods in Experimental Physics”

S. Brandt „Metody Statystyczne i Obliczeniowe Analizy Danych”

I. G. Hughes, T. P. A. Hase, „Measurements and their uncertainties”

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.