Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty programowania zespołowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-N002 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty programowania zespołowego
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana, studia II stopnia, I rok - sem. letni- specjaliz. Ogólna, przedm. obowiązk.
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Cieśla
Prowadzący grup: Michał Cieśla, Marcin Misiaszek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności pracy nad projektem zespołowym oraz przetestowanie wiedzy zdobytej na kursach związanych z projektowaniem oprogramowania i zarządzaniem projektami.


K_W04 posiada zaawansowaną wiedzę na temat nowoczesnych języków i paradygmatów programowania.


K_W09 zna zasady zarządzania projektami informatycznymi oraz organizacji indywidualnych i zespołowych przedsięwzięć informatycznych, w tym przedsięwzięć interdyscyplinarnych, leżących na styku informatyki i wybranych dziedzin nauki, techniki i gospodarki.


K_U01 ma pogłębioną umiejętność stosowania zdobytej wiedzy do formułowania, analizowania i rozwiązywania zadań związanych z informatyką.


K_U02 potrafi, poprzez dobór odpowiednich algorytmów, struktur danych, narzędzi i technologii, rozwiązywać typowe problemy związane z zastosowaniem informatyki w wybranych działach nauki, techniki i gospodarki.


K_U03 posiada praktyczne umiejętności projektowania, modelowania, analizowania, wdrażania i wykorzystywania systemów informatycznych, właściwych dla wybranej dziedziny nauki, techniki lub gospodarki.


K_U04 ma praktyczne doświadczenie w zastosowaniu wybranej specjalności informatycznej do rozwiązywania szczegółowych problemów technicznych lub naukowych.


K_U05 ma praktyczne doświadczenie w realizacji zespołowych projektów informatycznych.


K_U08 biegle programuje w co najmniej kilku nowoczesnych językach programowania i stosuje zaawansowane paradygmaty programowania.


K_K01 zdaje sobie sprawę z konieczności uczenia się przez całe życie i adaptowania swojej wiedzy do zmian cywilizacyjnych.


K_K02 rozumie potrzebę ustawicznego poszerzania swojej wiedzy, w tym systematycznego zapoznawania się z nowymi publikacjami z zakresu informatyki i dokumentacją nowych produktów.


K_K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu.


K_K04 potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role; rozumie konieczność systematycznej pracy nad projektami o charakterze długofalowym.


Prerekwizyt:

Zarządzanie projektami WFAIS.IF-N111

Forma i warunki zaliczenia:

Realizacja projektu w ramach zespołu

Metody dydaktyczne:

Warsztaty

Bilans punktów ECTS:

30 godz. ćwiczeń: 1 pkt ETCS

90 godz. realizacji projektu: 3 pkt. ETCS

Razem: 4 pkt ETCS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Skrócony opis:

Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy, w ramach których będą realizować ustalony projekt. Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności pracy nad projektem zespołowym oraz przetestowanie wiedzy zdobytej na kursach związanych z projektowaniem oprogramowania i zarządzaniem projektami

Pełny opis:

Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na kilkuosobowe grupy, w ramach których będą realizować ustalony projekt. Celem zajęć jest nabycie praktycznych umiejętności pracy nad projektem zespołowym oraz przetestowanie wiedzy zdobytej na kursach związanych z projektowaniem oprogramowania i zarządzaniem projektami.

Zostaną przybliżone różne metodologie wytwarzania oprogramowania, zarówno klasyczne tj. proces kaskadowy (ang. watelfall) jak również zwinne (ang. agile) tj. Scrum, Kanban, XP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.