Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sieci mobilne (komórkowe, WLAN)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFAIS.IF-N413 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci mobilne (komórkowe, WLAN)
Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
Grupy: Informatyka Stosowana, studia II stopnia, I rok - sem. letni- przedm. do wyboru, specjaliz. Ogólna
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (w trakcie)

Okres: 2018-02-24 - 2018-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Duliński
Prowadzący grup: Zbigniew Duliński, Wojciech Palacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z budową i zasadami pracy sieci GSM, UMTS, LTE. Zdobycie praktycznych umiejętności konfiguracji sieci WLAN


K_W01, K_W08, K_U01, K_U012, K_U03, K_U09, K_K01, K_K02, K_K03

Forma i warunki zaliczenia:

zaliczenie pracowni (zaliczenie sprawdzianów pisemnych i umiejetność konfiguracji urządzeń), zdanie egzaminu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

kolokwia, przygotowanie konfiguracji sprzętu

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne

Metody dydaktyczne:

wykład (30 godzin), pracownia (30 godzin - ćwiczenia tablicowe i konfiguracja sprzętu), konsultacje indywidualne

Bilans punktów ECTS:

6

Skrócony opis:

Hiistoria rozwoju cyfrowej telefonii bezprzewodowej. Struktura sieci komórkowej (sieci transportowe, technologia, protokoły, opis i charakterystyka elementów sieci GSM, struktura numeracji w GSM). Struktura łącza radiowego (modulacja cyfrowa, metody dostępu do łącza radiowego, przydział częstotliwości w sieci komórkowej - frequency reuse patern, problemy związane z transmisją radiową, kodowanie mowy, kodowanie danych, kodowanie kanałowe, rozwiązania problemów transmisji radiowej, struktura kanałów logicznych w GSM, schematy komunikacji w sieci GSM). Transmisja pakietowa w sieci GSM. Ewolucja systemu GSM (HSCSD, GPRS, EDGE). Sieci trzeciej generacji UMTS (wielodostęp CDMA, struktura sieci stałej, struktura kanałów logicznych). Podstawowe zagadnienia związane z telefonią 4 generacji (LTE).

Pełny opis:

Hiistoria rozwoju cyfrowej telefonii bezprzewodowej. Struktura sieci komórkowej (sieci transportowe, technologia, protokoły, opis i charakterystyka elementów sieci GSM, struktura numeracji w GSM). Struktura łącza radiowego (modulacja cyfrowa, metody dostępu do łącza radiowego, przydział częstotliwości w sieci komórkowej - frequency reuse patern, problemy związane z transmisją radiową, kodowanie mowy, kodowanie danych, kodowanie kanałowe, rozwiązania problemów transmisji radiowej, struktura kanałów logicznych w GSM, schematy komunikacji w sieci GSM). Transmisja pakietowa w sieci GSM. Ewolucja systemu GSM (HSCSD, GPRS, EDGE). Sieci trzeciej generacji UMTS (wielodostęp CDMA, struktura sieci stałej, struktura kanałów logicznych). Podstawowe zagadnienia związane z telefonią 4 generacji (LTE).

W ramach pracowni przewidziane są ćwiczenia rachunkowe związane z zagadnieniami wielodrogowości, obrazujące wykorzystanie kodów OVSF, wykorzystanie technik FHSS, DSSS, wielodostępu CDMA, technik kodowania i dekodowania splotowego. W ramach praktycznych zajęć studenci zajmują sie konfiguracją sieci WLAN.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. K. Wesołowski Systemy radiokomunikacji ruchomej , WKŁ 1999,

2. J. Kołakowski, J. Cichocki UMTS, WKŁ System Telefonii Komórkowe TrzeceijGeneracji, WKŁ 2003,

3. dokumenty 3GPP

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.