Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.KOS-2ST-O-CwiSpe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1012) Pielęgnacja włosów i urody
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia specjalistyczne związane z pracą magisterską
Jednostka: Wydział Farmaceutyczny
Grupy: przedmioty kosmetologia, studia drugiego stopnia, stacjonarne, II rok, sem. letni, obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 11.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem modułu jest wykonanie badań eksperymentalnych i/lub przegląd literatury, które posłużą do napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

Literatura konieczna do wykonania i napisania pracy magisterskiej oraz przygotowania się do egzaminu magisterskiego w zakresie wybranych obszarów kosmetologii

Efekty uczenia się:

Efekty w zakresie wiedzy:

K_W98 – posiada poszerzoną wiedzę w zakresie wybranych obszarów kosmetologii

K_W – zna metody i techniki badawcze stosowane w ramach realizowanego projektu

Efekty w zakresie umiejętności:

K_U80 – potrafi zaplanować eksperyment, omówić jego cel oraz spodziewane wyniki

K_U81 – potrafi dokonać interpretacji otrzymanych danych doświadczalnych i odnieść je do aktualnego stanu wiedzy w danej dziedzinie kosmetologii

K_U82 – potrafi samodzielnie przeprowadzić eksperyment, zinterpretować i udokumentować wyniki badań oraz współdziałać w planowaniu i realizacji zadań badawczych

K_U83 – potrafi przygotować i przedstawić wybrane problemy w formie ustnej i pisemnej w sposób dostosowany do przygotowania osób/grup docelowych, zgodnie z regułami redagowania prac naukowych

K_U84 – wykazuje umiejętność korzystania z naukowego piśmiennictwa krajowego i zagranicznego

Efekty w zakresie kompetencji społecznych:

K_K03 – rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K04 – potrafi pracować w zespole, przyjmując w nim różne role

K_K05 – potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

K_K07 – wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia

K_K08 – jest przygotowany do wykonywania zawodu kosmetologa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Antosik-Rogóż, Beata Bystrowska, Marek Cegła, Agnieszka Cios, Halina Ekiert, Renata Jachowicz, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Jadwiga Kalicińska, Mirosław Krośniak, Aldona Maciejewska, Andrzej Moniczewski, Bożena Muszyńska, Beata Mycek, Magdalena Niewęgłowska, Barbara Nowak, Monika Papież, Anna Partyka, Elżbieta Pękala, Anita Rutkowska, Ewa Skrzypczak-Pietraszek, Karolina Słoczyńska, Danuta Sobolewska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Agnieszka Szewczyk, Sabina Szymik-Kantorowicz, Radosław Śpiewak, Maria Walczak, Anna Wesołowska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Elżbieta Wyska, Monika Zadrożna, Paweł Zagrodzki, Stanisław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agata Antosik-Rogóż, Marek Cegła, Agnieszka Cios, Halina Ekiert, Renata Jachowicz, Magdalena Jastrzębska-Więsek, Jadwiga Kalicińska, Mirosław Krośniak, Aldona Maciejewska, Andrzej Moniczewski, Bożena Muszyńska, Beata Mycek, Magdalena Niewęgłowska, Barbara Nowak, Monika Papież, Anna Partyka, Elżbieta Pękala, Anita Rutkowska, Ewa Skrzypczak-Pietraszek, Karolina Słoczyńska, Danuta Sobolewska, Katarzyna Sułkowska-Ziaja, Agnieszka Szewczyk, Sabina Szymik-Kantorowicz, Radosław Śpiewak, Maria Walczak, Anna Wesołowska, Katarzyna Wójcik-Pszczoła, Elżbieta Wyska, Monika Zadrożna, Paweł Zagrodzki, Stanisław Zieliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.