Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Farmakokinetyka i badania kliniczne leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.SKP-1FP-O-FarBad Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Farmakokinetyka i badania kliniczne leków
Jednostka: Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem kształcenia jest przedstawienie znaczenia badań nad procesami wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania (ADME) w rozwoju nowego leku. Student poznaje podstawowe parametry farmakokinetyczne oraz sposoby ich wyznaczania, a także techniki stosowane do oceny procesów ADME w warunkach in vitro i in vivo zgodnie z zaleceniami FDA. Ponadto zaznajamia się z metodologią i zasadami prowadzenia badań klinicznych zgodnie z zasadami GCP. Na podstawie zdobytej wiedzy posiada umiejętność interpretacji profilu farmakokinetycznego nowego leku i prognozowania na tej podstawie możliwości dalszego jego rozwoju, a także umiejętność planowania badań klinicznych, ze szczególnym uwzględnieniem badań biorównoważności leków generycznych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Derendorf H., Gramatte T., Schafer H.G., Staab A.: Farmakokinetyka. Podstawy i znaczenie praktyczne [red. naukowa wyd. polskiego E. Wyska]. MedPharm Polska 2013.

Walter H.: ”Badania kliniczne – organizacja, nadzór, monitorowanie” OINPHARMA 2004

Literatura uzupełniająca:

Hermann T.: ”Farmakokinetyka. Teoria i praktyka” PZWL 2002

Shargel L., Wu-Pong S. :”Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics” Ed: McGraw-Hill 2004 USA

Bonate P. Howard D.: “Pharmacokinetics in drug development paradigms” Ed: AAPS 2004 USA

Friedman L., Furberg C.: ”Fundamentals of clinical trials” Springer 1998

Efekty uczenia się:

Kod W zakresie wiedzy:

K_W43 Potrafi zdefiniować podstawowe parametry farmakokinetyczne

K_W44 Potrafi przedstawić zasady prowadzenia badań klinicznych nowych leków

Kod W zakresie umiejętności:

K_U31 Posiada umiejętność obliczenia podstawowych parametrów farmakokinetycznych i interpretacji ich wartości

K_U32 Potrafi obliczyć dawkę nowego leku do badań klinicznych I fazy na podstawie wyników badań przedklinicznych

K_U33 Posiada umiejętność zaprojektowania badań biorównoważności

Kod W zakresie kompetencji społecznych:

K_K20 Ma świadomość znaczenia planowania badań klinicznych

K_K21 Ma świadomość odpowiedzialności związanej z udziałem w procesie opracowania i wytwarzania produktu leczniczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021"

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Wyska
Prowadzący grup: Agnieszka Multanowska, Małgorzata Szafarz, Artur Świerczek, Maria Walczak, Elżbieta Wyska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.