Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wytwarzanie produktów leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.SKP-1FP-O-WytPro Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wytwarzanie produktów leczniczych
Jednostka: Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Celem modułu jest: zapoznanie z aktualnymi kierunkami badań w zakresie wytwarzania i oceny właściwości postaci leku. Opanowanie teoretyczne i praktyczne zagadnień związanych z technologią wytwarzania stałych doustnych postaci leku, leków jałowych. Poznanie nowych postaci leku jako układów wielokompartmentowych z uwzględnieniem nowoczesnych substancji pomocniczych, zwłaszcza związków polimerowych. Projektowanie badań dotyczących opracowania nowej technologii leku. Wpływ właściwości substancji leczniczych, substancji pomocniczych oraz procesu technologicznego na jakość postaci leku. Zapoznanie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania. Praktyczne zastosowanie informacji dotyczących klasyfikacji biofarmaceutycznej substancji leczniczych. Nabycie wiedzy w zakresie wykorzystania metod korelacji danych in vitro, in vivo w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej rejestracji i zmian w dokumentacji produktów leczniczych. Zapoznanie z informacjami dotyczącymi wymagań względem opakowań produktów leczniczych.

Literatura:

• Encyclopedia of Controlled Drug Delivery, Edited by E. Mathiowitz, Wiley- Interscience, New York, 1999

• Handbook of Pharmaceutical Excipients Edited by A. H. Kibbe American Pharmaceutical Association, Washington, and The Pharmaceutical Press, London, 2000,

• Ansel's Pharmaceutical Dosage Forms and Drug Delivery Systems Edited by L. V. Allen LipincottWiliams& Wilkins,

• Farmakopea Polska VIII, EuropeanPharmacopoeia 6, United StatesPharmacopoeia 30

• Farmacja stosowana – pod red. S. Janicki, A. Fiebieg, M. Sznitowska PZWL,

• Dostępność farmaceutyczna leków S. Janicki, M. Sznitowska, W. Zieliński,

• Technologia nowoczesnych postaci leków. - pod red. Mullera R.H., Hildenbranda G.E. - (tłum. z jęz. niem. Jachowicz R., Kubis A., Klawe J.),

• Badania dostępności i równoważności biologicznej. Organizacja. Metodyka. Jakość. Dokumentacja pod red. A Marcawyd. OIN Pharma 2007,

• Martindale The Extra Pharmacopoeia, J. E. F. Reynolds, 1989,

• Handbook of Pharmaceutical Manufacturing Formulations Compressed Solid Products, S. K. Niazi, 2004.

Efekty uczenia się:

Kod W zakresie wiedzy:

K_W15 ma wiedzę na temat kierunków rozwoju technologii postaci leku

K_W16 rozumie znaczenie czynników charakteryzujących substancje lecznicze oraz postać leku dla poprawy dostępności farmaceutycznej i biologicznej substancji leczniczej

K_W17 potrafi scharakteryzować zasady planowania prac badawczo-rozwojowych

K_W18 zna podstawowe procesy jednostkowe w wytwarzaniu stałych postaci leku

K_W19 zna metody sporządzania stałych doustnych postaci leku oraz ogólne zasady sporządzania pozajelitowych postaci leku

K_W20 zna metody powlekania stałych doustnych postaci leku

K_W21 zna wymagania farmakopealne oraz wytyczne dotyczące jakości stałych postaci leku

K_W22 zna i rozumie metody badań jakości stałych i półstałych postaci leku

K_W23 ma wiedzę w zakresie badań trwałości produktu leczniczego

K_W24 zna problematykę związaną ze zwiększeniem skali produkcyjnej

K_W25 zna zagadnienia związane z korelacją wyników badań in vitro – in vivo

Kod W zakresie umiejętności:

K_U15 potrafi zaplanować kolejność poszczególnych procesów jednostkowych w celu wytworzenia stałych postaci leku

K_U16 ma umiejętność sporządzania stałych doustnych postaci leku oraz postaci leku pozajelitowego

K_U17 potrafi zaplanować poszczególne etapy procesu powlekania stałych postaci leku

K_U18 potrafi określić zakres badań niezbędnych do oceny właściwości stałych doustnych postaci leku oraz ma umiejętność sposobu ich wykonania

K_U19 potrafi sporządzać półstałe postaci leku oraz dokonać oceny ich właściwości reologicznych

K_U20 potrafi wyjaśnić sposób prowadzenia badań dostępności farmaceutycznej na przykładzie doustnych postaci leku oraz określić wpływ postaci leku i warunków badania na wyniki tych badań

K_U21 na przykładzie doustnych postaci leku potrafi w oparciu o analizę uzyskanych informacji dokonać oceny biofarmaceutycznej leku

Kod W zakresie kompetencji społecznych:

K_K09 ma świadomość ważności zagadnień opracowania cyklu produkcyjnego wytwarzania postaci leku

K_K10 ma świadomość ważności oceny ich jakości w kontekście skuteczności terapeutycznej leku

K_K11 ma świadomość odpowiedzialności związanej z uczestnictwem w procesie opracowania i wytwarzania produktu leczniczego

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Seminarium, 23 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Witold Brniak, Halina Jabłońska, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Anna Krupa, Mateusz Kurek, Adriana Lech-Bednarska, Ewelina Łyszczarz, Aleksander Mendyk, Krzysztof Niwiński, Marek Skowronek, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Paweł Ściążko, Bogusława Wolska, Krzysztof Woyna-Orlewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.