Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia postaci leku (Technologia farmaceutyczna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFa.SKP-1OW-O-TecPos Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia postaci leku (Technologia farmaceutyczna)
Jednostka: Katedra Technologii Postaci Leku i Biofarmacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Jachowicz
Prowadzący grup: Witold Brniak, Renata Jachowicz, Witold Jamróz, Mateusz Kurek, Ewelina Łyszczarz, Aleksander Mendyk, Adam Pacławski, Joanna Szafraniec-Szczęsny, Jakub Szlęk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Cele kształcenia:

Zapoznanie słuchaczy:

• z technologicznymi i biofarmaceutycznymi aspektami wytwarzania i oceny jakości leku na przykładzie nowoczesnych ich form,

• z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi prac rozwojowych nad lekiem opartych na modelowaniu,

• pogłębienie wiedzy słuchaczy w zakresie modyfikacji substancji leczniczych w aspekcie poprawy dostępności farmaceutycznej z postaci leku.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

W01 - opisuje tok sporządzania stałych postaci leku na przykładzie nowoczesnych form i nowych technologii (KW01);

W02 - zna i rozumie wymagania dotyczące oceny jakości produktu leczniczego (KW02);

W03 - zna i rozumie podstawowe zasady modelowania empirycznego i jego zastosowania w pracach rozwojowych nad lekiem (KW02).


W zakresie umiejętności:

U01 - opisuje znaczenie formy farmaceutycznej i składu produktu leczniczego dla jego działania (KU02);

U02 - identyfikuje i charakteryzuje czynniki, które mają wpływ na jakość postaci leku (KU03);

U03 - ocenia właściwości stałych doustnych postaci leku i przedstawia sposób ich wytwarzania (KU02);

U04 - interpretuje wyniki modelowania i wnioskuje o wpływie wybranych czynników na charakterystykę leku (KU03).

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia:

- test wyboru przeprowadzany za pośrednictwem platformy e-learningowej PEGAZ.


Warunki zaliczenia

- pozytywny wynik zaliczenia-test wielokrotnego wyboru-min. 51% całkowitej liczby punktów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie pisemne składające się z pytań testowych przeprowadzane zdalnie za pośrednictwem platformy e-learningowej PEGAZ.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - pokaz
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Metody dydaktyczne:

- metody podające (wykład informacyjny),

- metody aktywizujące (seminarium),

- metody eksponujące (pokaz).


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe: 20h

Wykłady: 5h

Seminaria: 15h


Przygotowanie do zajęć 50h

• zapoznanie się z literaturą przedmiotu,

• dobór, wyszukiwanie odpowiednich pozycji piśmiennictwa.


Przygotowanie do zaliczenia 30 h

• analiza nabytych informacji,

• utrwalenie wiadomości.


Łączna ilość godzin: 100 godz. co odpowiada 4 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jachowicz R. red. Postać leku. Optymalizacja leków doustnych i do oczu w nowoczesnej technologii farmaceutycznej.

PZWL, 2013, ISBN:978320042481

2. Jao Ch. - ed. Decision Support Systems. IntechOpen, 2010, ISBN: 978-953-7619-64-0, DOI: 10.5772/3453 https://www.intechopen.com/books/decision-support-systems

3. Rams-Baron, M.; Jachowicz, R.; Boldyreva, E.; Zhou, D.; Jamróz, W.; Paluch, M. Amorphous Drugs. Benefits and Challenges; Springer: Cham, Switzerland, 2018. ISBN 978-3-319-72001-2

4. Basit AW, Gaisford S, editors. 3D Printing of Pharmaceuticals. Springer International Publishing; 2018, AAPS Advances in the Pharmaceutical Sciences Series; vol. 31 https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-90755-0

5. Jamróz W., Szafraniec J., Kurek M., Jachowicz R.

Printing in Pharmaceutical and Medical Applications-Recent Achievements and Challenges, Pharm Res

2018: Vol. 35, nr 9 art. nr 176, s. 1-22 https://doi.org/10.1007/s11095-018-2454-x

Literatura uzupełniająca:

1. Williams HD, Trevaskis NL, Charman SA, Shanker RM, Charman WN, Pouton CW, Porter CJ, Strategies to address low drug solubility in discovery and development. Pharmacol Rev. 2013, 65, 315-499

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.