Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozyskiwanie środków na badania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.D-A2.23 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozyskiwanie środków na badania
Jednostka: Wydział Filozoficzny
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Kurs przeznaczony jest dla początkujących doktorantów Wydziału Filozoficznego UJ, którzy zamierzają starać się o granty badawcze. Omówione zostaną krajowe (m.in. NCN, MNiSW, FNP) lub zagraniczne źródła. Plan zajęć: a) typy konkursów grantowych i ich reguły; b) struktura projektu badawczego; c) planowanie badań naukowych; d) etyka badań naukowych. Zajęcia będą miały formę seminaryjno-warsztatową, planowane są wystąpienia zaproszonych gości specjalizujących się w danym typie konkursów.

Literatura:

Literaturę stanowić będą regulaminy konkretnych konkursów grantowych i inne materiały dotyczące konkursów.

Efekty kształcenia:

Wiedza:

Metodologia badań naukowych

Ekonomiczne, prawne, finansowe uwarunkowania działalności badawczej

Umiejętności:

Wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin nauki do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności:

− definiowanie celu i przedmiotu badań, formułowanie hipotez badawczych,

− rozwijanie metod, technik i narzędzi badawczych oraz

twórcze je stosowanie,

− wnioskowanie na podstawie wyników badań

− transferowanie wyników prac badawczych do sfery gospodarczej i społecznej

Upowszechnianie wyników badań, także w formach popularnych

Planowanie i realizowanie indywidualne i zespołowo przedsięwzięć badawczych, także w środowisku międzynarodowym

Kompetencje społeczne:

Krytyczna ocena dorobku reprezentowanej dyscypliny naukowej

Krytyczna oceny możliwości własnego wkładu w rozwój tej dyscypliny

Podtrzymanie i rozwijanie etosu środowisk badawczych i twórczych, w tym:

− prowadzenie badań w sposób niezależny,

− respektowanie zasady publicznej własności wyników badań naukowych z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.