Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka wojny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-ET24 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Etyka wojny
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Filozofia, st. stacjonarne, I stopnia - przedmioty do wyboru, semestr zimowy
Filozofia, st. stacjonarne, II stopnia - przedmioty do wyboru, semestr zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żuradzki
Prowadzący grup: Tomasz Żuradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wiedza:

- student ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę dotyczącą głównych sposobów argumentacji w dyskusjach toczących się wokół najbardziej kontrowersyjnych problemów etyki wojny,

- zna i rozumie terminologię dyskursu dotyczącego etyki wojny wraz z jej historyczną zmiennością oraz metodologiczną odmiennością.

- rozumie społeczny i kulturalny kontekst powstawania i przemian idei i stanowisk w zakresie etyki wojny

Umiejętności:

- student potrafi identyfikować problemy etyczne i wskazywać standardowe sposoby ich rozwiązania,

- potrafi rekonstruować oraz przedyskutować tezy i argumenty zawarte w tekstach z zakresu filozofii.

Kompetencje:

- myśli samodzielnie i krytycznie, jest wyczulony na demagogię,

- jest otwarty na nowe postawy i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć, jest gotowy pod ich wpływem do zmiany własnego stanowiska.

Wymagania wstępne:

Ukończony kurs podstawowy z etyki.

Forma i warunki zaliczenia:

Regularny i aktywny udział w zajęciach, egzamin ustny.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład problemowy

Metody dydaktyczne:

Wykład oraz ćwiczenia. Konsultacje dostępne w każdym tygodniu w stałym terminie; w indywidualnych przypadkach – w terminie uzgodnionym ze słuchaczem.

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach i ćwiczeniach: 15x2 = 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń = 15 godz.

Przygotowanie konspektów i pracy pisemnej: 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 15 godz.

Razem: 75 godz. pracy studenta = 3 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze stanem współczesnej etyki wojny, nawiązanie do średniowiecznej historii tego zagadnienia (w szczególności do poglądów Pawła Włodkowica), przedstawienie problemów etyki wojny w kontekście głównych zagadnień etycznych i bioetycznych (aborcja, eutanazja), a także dyskusji z zakresu współczesnej filozofii działania (np. problem działania zamierzonego, wina, odpowiedzialność).

Pełny opis:

Kurs wychodzi od klasycznych zagadnień związanych z tzw. doktryną wojny sprawiedliwej. Będziemy także analizować problemy filozoficzne i etyczne, które są charakterystyczne dla współczesnych konfliktów zbrojnych. Na przykładzie realnych konfliktów z ostatnich lat (np. w Iraku, Afganistanie, Strefie Gazy, Syrii czy na Ukrainie) poruszane będą m.in. następujące kwestie: pacyfizm, obrona własna, ius ad bellum/ius in bello, interwencja humanitarna, suwerenność państwowa, odstraszanie nuklearne, terroryzm, tortury, polityka namierzania i zabijania, zjawisko najemników, sprzeciw sumienia, ius post bellum, a także wybrane zagadnienia z historii rozważań nad wojną sprawiedliwą. Praktyczne dylematy dotyczące zabijania ludzi podczas konfliktów zbrojnych będą podstawą do analizy żywo dyskutowanych współcześnie przez filozofów problemów z zakresu etyki normatywnej, metaetyki, filozofii działania, np. zasady podwójnego skutku, rozróżnień na działanie i zaniechanie oraz spowodowanie i dozwolenie, intencji, powinności, normatywności, winy, odpowiedzialności, zobowiązań specjalnych, niepewności normatywnej. Kurs prowadzony będzie z punktu widzenia współczesnej filozofii i etyki, ale niekiedy odwoływać się będzie także do regulacji z zakresu prawa międzynarodowego oraz orzecznictwa sądów. Wstępny plan:

1. Realizm/Pacyfizm

2. Historia etyki wojny

3. Indywidualna obrona własna

4. Obrona własna a wojna

5. Ius ad bellum

6. Interwencja humanitarna

7. Ius in bello

8. Odstraszanie nuklearne

9. Terroryzm

10. Tortury

11. Klauzula sumienia

12. Najemnicy

13. Ius post bellum

14. Ofiary statystyczne

Literatura:

Literatura podstawowa (pozostałe pozycje zostaną podane na zajęciach):

T. Żuradzki, T. Kuniński (red.), Etyka wojny. Antologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

M. Walzer, Wojny sprawiedliwe i niesprawiedliwe. Rozważania natury moralnej z uwzględnieniem przykładów historycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Filozofia moralności: Postanowienie i odpowiedzialność moralna, J. Hołówka (red.), Aletheia, Warszawa 1997.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żuradzki
Prowadzący grup: Tomasz Żuradzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.