Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii nauki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-K2NOS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii nauki
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Gołosz
Prowadzący grup: Jerzy Gołosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kursu jest wprowadzenie do filozofii nauki, tzn. przedstawienie różnych koncepcji metody poznania naukowego; problemu wyjaśniania w nauce; problemu zobowiązań ontologicznych teorii naukowych (spór realizm – antyrealizm w filozofii nauki). Podczas kursu przedstawione zostaną również wybrane filozoficzne zagadnienia nauk szczegółowych.

Efekty kształcenia:

I. Wiedza

Student zapoznaje się z

1. Podstawowymi zagadnieniami z zakresu filozofii nauki.

2. Sposobami ich rozwiązywania.

3. Argumentami, jakich używano przy ich analizie.


II. Umiejętności

Student nabywa umiejętności

1. Analizowania idei i poglądów z zakresu filozofii nauki oraz syntetyzowania ich (poszukiwania ich wspólnych fundamentów oraz ogólnych rozwiązań).

2. Formułowania nowych pytań i problemów, a także wskazywania możliwych sposobów ich rozwiązywania.


III. Kompetencje

Student

1. Nabywa kompetencji w zakresie samodzielnej i krytycznej analizy problemów leżących na pograniczu filozofii i nauki oraz rozwiązywania ich.

2. Uczy się pozostawania otwartym na nowe teorie, idee i argumenty, które stara się poznać i zrozumieć.Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin sprawdzający stopień opanowania materiału.

Na egzaminie obowiązuje znajomość zagadnień omawianych na wykładach oraz poruszanych w tekstach podanych jako literatura podstawowa.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja.

Konsultacje indywidualne dla zainteresowanych studentów.


Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach: 15x2 = 30 godz

Przygotowanie do wykładów 15 godz.

Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie 30 godz.

Razem: 75 godz. pracy studenta = 3 pkt. ECTS

----------------

3 pkt. ECTS


Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do filozofii nauki: przedstawienie różnych koncepcji metody naukowej; problem wyjaśniania w nauce; problem zobowiązań ontologicznych teorii naukowych (spór realizm – antyrealizm w filozofii nauki). Podczas kursu przedstawione zostaną również wybrane filozoficzne zagadnienia nauk szczegółowych.

Pełny opis:

Tematyka zajęć

I. Wstęp: filozofia a nauka.

II. Problem metody naukowej: indukcjonizm, pozytywizm logiczny, Michael Polanyi i wiedza osobowa, filozofia nauki Ludwika Flecka, falsyfikacjonizm Poppera, koncepcja rewolucji naukowych Thomasa Kuhna, metodologia naukowych programów badawczych Lakatosa, koncepcja Paula Feyerabenda (od teoretycznego pluralizmu do anarchizmu metodologicznego), konstruktywizm społeczny oraz metodologia Laudana.

III. Wyjaśnianie w nauce.

IV. Przyczynowość.

V. Status poznawczy teorii naukowych

(spór realizm – antyrealizm w filozofii nauki).

VI. Filozoficzne zagadnienia nauk szczegółowych.

Literatura:

Literatura podstawowa

Grobler, A. (2006), Metodologia nauk, Aureus - Znak, Kraków

Kuhn T. (2009), Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.

Lakatos, I. (1995), Pisma z filozofii nauk empirycznych, PWN, Warszawa.

Laudan, L. (1984), Science and Values, University of California Press, Berkeley.

Laudan, L. (1977) Progress and its Problems: Towards a Theory of Scientific Growth, California UP.

Losee, J. (2001), Wprowadzenie do filozofii nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Murawski, R. (1995), Filozofia matematyki. Zarys dziejów, PWN, Warszawa.

Popper, K.R. (1992), Wiedza obiektywna: Ewolucyjna teoria epistemologiczna, PWN, Warszawa.

Psillos, S. (1999) Scientific Realism: How Science Tracks Truth, London, Routledge.

Sady, W. (2013), Spór o racjonalność naukową, WN UMK, Toruń.

Literatura uzupełniająca

Einstein, A., (1999), Pisma filozoficzne, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.

Feyerabend, P. (1979), Jak być dobrym empirystą, PWN, Warszawa.

Heller, M. (2005), „Spór o realizm strukturalny”, Kwartalnik Filozoficzny, 33, s. 37 – 55.

Ladyman, J. (2002), Understanding Philosophy of Science, Routledge, London.

Penrose, R. (1996), Nowy umysł cesarza, PWN, Warszawa.

Popper, K.R. (1977), Logika odkrycia naukowego, PWN, Warszawa.

Psillos, S. (2009), Knowing the Structure of Nature, Macmillan.

Sklar, L. (1974), Space, Time, and Spacetime, University of California Press, Berkeley

Sklar, L. (1995), Philosophy of Physics, Oxford University Press, Oxford.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.