Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-KFU02 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe I rok, semestr letni, Kognitywistyka I stopnia st. stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Posłajko
Prowadzący grup: Paweł Banaś, Krzysztof Posłajko, Paweł Zięba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Po ukończeniu kursu student:

Zna podstawową terminologię kognitywistyczną w językach: polskim i angielskim.

Charakteryzuje różnorodne podejścia do problematyki badania umysłu

(np.filozoficzne).

Ma uporządkowaną znajomość podstawowych zagadnień z zakresu dyscyplin bazowych dla kognitywistyki, w tym charakterystycznych

dla nich metod badawczych.

Rozpoznaje i krytycznie ocenia przebieg rozumowań badawczych prowadzonych w paradygmatach nauk bazowych kognitywistyki.

Jest świadomy konieczności krytycznej analizy własnych pomysłów, stanowisk, opinii i jest gotów do ich zmiany w świetle danych i

argumentów. Rozumie potrzebę dalszego kształcenia.

Ma świadomość istnienia i konsekwencji pluralizmu teoretycznego

i metodologicznego w badaniach naukowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny; aktywna obecność na ćwiczeniach; kolokwia sprawdzające znajomość tekstów na ćwiczeniach

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny
Metody problemowe - wykład problemowy

Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z głównymi zagadnieniami i stanowiskami teoretycznymi w obrębie współczesnej filozofii

umysłu, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych ze stanami intencjonalnymi.

Pełny opis:

Omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

Wyróżnik sfery mentalnej.

Dualizm i jego krytyki.

Różne postaci materializmu.

Wyjaśnienie psychologiczne.

Relacyjna analiza nastawień sądzeniowych.

Realistyczne i anty-realistyczne ujęcia nastawień sądzeniowych.

Koncepcja modularności umysłu.

Problem treści niepropozycjonalnych.

Zagadnienie samowiedzy.

Problem innych umysłów.

Podstawy teorii działania.

Literatura:

Zostanie podana na pierwszych ćwiczeniach i uzupełniania w miarę postępu zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.