Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metafizyka umysłu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IF-KMTU Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0223) Filozofia i etyka
Nazwa przedmiotu: Metafizyka umysłu
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Posłajko
Prowadzący grup: Krzysztof Posłajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Efekty kształcenia:

Student po ukończeniu kursu:


Zna i posługuje się zaawansowaną terminologią w ramach wybranego podejścia (formalno-obliczeniowego bądź językoznawczo-semiotycznego).


Zna wybrane filozoficzne teorie leżące u podstaw wyjaśniania zjawisk poznawczych; zna ich znaczenie dla kognitywistyki.


Ma wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach kognitywistyki w ramach wybranych dyscyplin


Potrafi dobrać i zaprezentować argumenty w języku polskim i angielskim „za i przeciw” wybranemu stanowisku; argumentację opiera o toczące się współcześnie dyskusje oraz wyniki własnych dociekań.


ozwija w sobie zdolność krytycznej oceny dostępnych informacji biorąc pod uwagę także wiarygodność źródeł.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - anegdota
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody podające - pogadanka
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - klasyczna metoda problemowa
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Kurs ma charakter konwersatoryjny. Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi stanowiskami na gruncie metafizyki umysłu rozwijanej na gruncie analitycznej filozofii umysłu od lat 50 XX wieku. W tym celu poddamy gruntownej analizie wybrane teksty z tej dziedziny, ze szczególnym uwzględnieniem tekstów współczesnych.

Pełny opis:

Omówione zostaną następujące zagadnienia:

Teoria identyczności;

Krytyka teorii identyczności i funkcjonalizm;

Współczesna obrona teorii identyczności;

Nieredukcyjny fizykalizm;

Wieloraka realizacja;

Argument z przyczynowego wykluczenia;

Współczesne strategie obrony przyczynowania mentalnego;

Status wyjaśnienia psychologicznego;

Eliminatywizm klasyczny i eliminatywizm naukowy;

Qualia i trudny problem świadomości;

Strategia pojęć fenomenalnych jako próba rozwiązania trudnego problemu świadomości;

Panpsychizm;

Strategie naturalizacji intencjonalności.

Literatura:

Omawiane będą teksty m.in. D. Armstronga, J. Fodora, J. Kima, S. Sticha i innych. Szczegółowa literatura będzie ogłoszona na początku zajęć i dyskutowana z uczestnikami w miarę postępu zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.