Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do terapii uzależnień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-0IMR15.2/3 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do terapii uzależnień
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Piasecka
Prowadzący grup: Małgorzata Piasecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. zna elementarną terminologię używaną w terapii uzależnień

2. zna wybrane koncepcje psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy terapii uzależnień

3. ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach zajmujących terapią uzależnień oraz zachodzących między nimi relacjach

UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań osób uzależnionych,

2. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań terapeutycznych,

3. potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów wynikających w trakcie pracy z osobami uzależnionymi i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej


Forma i warunki zaliczenia:

• Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

• Warunki zaliczenia (uzyskanie określonej liczby punktów w teście sprawdzającym).

Na ocenę 2.0 Poniżej 55 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 3.0 55 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 3.5 65 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 4.0 75 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 4.5 85 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 5.0 95 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym


• Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.

• Warunki zaliczenia ćwiczeń: aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność), złożenie projektu pisemnego.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 60 h

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji - 15 h

Przygotowanie projektu pisemnego - 10 h

Przygotowanie do egzaminu- 15 h


Pełny opis:

1. Ryzykowne używanie, szkodliwe używanie, uzależnienie– podstawy teoretyczne

2. Diagnoza objawowa i problemowa

3. Etiologia uzależnień behawioralnych i chemicznych

4. Poznawczy model uzależnienia i terapia poznawcza uzależnień

5. Identyfikacji i modyfikacja dysfunkcyjnych przekonań podstawowych, przekonań specyficznych dla uzależnienia

6. Podejście motywujące w terapii uzależnień

7. Krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

8. Transteoretyczny model zmiany – stadia zmiany

9. Strategiczno – strukturalna koncepcja uzależnienia

10. Psychoterapia grupowa w leczeniu uzależnień /społeczność terapeutyczna

11. Zapobieganie nawrotom choroby

12. Praca z rodziną z problemem uzależnień

13. Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków w Polsce

14. Przykłady stosowanych w świecie programów harm reduction

15. Prawne aspekty przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

WIEDZA:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. zna elementarną terminologię używaną w terapii uzależnień

2. zna wybrane koncepcje psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy terapii uzależnień

3. ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach zajmujących terapią uzależnień oraz zachodzących między nimi relacjach

UMIEJĘTNOŚCI:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów zachowań osób uzależnionych,

2. potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań terapeutycznych,

3. potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów wynikających w trakcie pracy z osobami uzależnionymi i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

KOMPETENCJE:

W efekcie przeprowadzonych zajęć student:

1. ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej


Forma i warunki zaliczenia:

• Forma zaliczenia: egzamin pisemny.

• Warunki zaliczenia (uzyskanie określonej liczby punktów w teście sprawdzającym).

Na ocenę 2.0 Poniżej 55 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 3.0 55 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 3.5 65 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 4.0 75 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 4.5 85 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym

Na ocenę 5.0 95 % maksymalnej ilości punktów w teście sprawdzającym


• Warunki dopuszczenia do egzaminu: zaliczenie ćwiczeń.

• Warunki zaliczenia ćwiczeń: aktywny udział w zajęciach, obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność), złożenie projektu pisemnego.


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe - 60 h

Lektura wskazanych przez prowadzącego publikacji - 15 h

Przygotowanie projektu pisemnego - 10 h

Przygotowanie do egzaminu- 15 h


Pełny opis:

1. Ryzykowne używanie, szkodliwe używanie, uzależnienie– podstawy teoretyczne

2. Diagnoza objawowa i problemowa

3. Etiologia uzależnień behawioralnych i chemicznych

4. Poznawczy model uzależnienia i terapia poznawcza uzależnień

5. Identyfikacji i modyfikacja dysfunkcyjnych przekonań podstawowych, przekonań specyficznych dla uzależnienia

6. Podejście motywujące w terapii uzależnień

7. Krótkoterminowa terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

8. Transteoretyczny model zmiany – stadia zmiany

9. Strategiczno – strukturalna koncepcja uzależnienia

10. Psychoterapia grupowa w leczeniu uzależnień /społeczność terapeutyczna

11. Zapobieganie nawrotom choroby

12. Praca z rodziną z problemem uzależnień

13. Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu i narkotyków w Polsce

14. Przykłady stosowanych w świecie programów harm reduction

15. Prawne aspekty przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.