Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej (WPP dla III roku związane z przygotowaniem pedagogicznym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IP-PP1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0100) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka upowszechniania wiedzy pedagogicznej (WPP dla III roku związane z przygotowaniem pedagogicznym)
Jednostka: Instytut Pedagogiki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Turczyk
Prowadzący grup: Małgorzata Turczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem zajęć jest przygotowanie dydaktyczne studentów do upowszechniania wiedzy pedagogicznej

Efekty kształcenia:

W wyniku zajęć student osiągnie następujące efekty:

WIEDZA:

1. zna współczesne tendencje upowszechniania wiedzy pedagogicznej; posiada wiedzę na temat celów, treści, modeli, metod, form i ewaluacji upowszechniania wiedzy

2. ma wiedzę na temat trudności związanych z upowszechnianiem wiedzy pedagogicznej

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Posiada umiejętność upowszechniania wiedzy pedagogicznej ukierunkowaną na zastosowanie praktyczne w wybranym obszarze działalności;

2. potrafi skonstruować projekt zajęć upowszechniających wiedzę pedagogiczną w wybranym obszarze treści

3. potrafi przeprowadzić zajęcia według przygotowanego przez siebie autorskiego programu

4. potrafi skonstruować narzędzia ewaluacji do samodzielnie zaprojektowanych zajęć

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1. posiada gotowość do dzielenia się własnymi doświadczeniami z grupą

2. posiada nastawienie na doskonalenia własnego warsztatu dydaktycznego


Wymagania wstępne:

Ukończony kurs teoretycznych podstaw kształcenia lub dydaktyki ogólnej lub wprowadzenia do dydaktyki ogólnej lub ekwiwalentny

Forma i warunki zaliczenia:


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- aktywny udział w zajęciach;

- przygotowanie oraz przeprowadzenie autorskiego projektu programu upowszechniania wiedzy pedagogiczne

- ewaluacja pracy własnej w obszarze upowszechniania wiedzy pedagogicznejMetody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metodami sprawdzania założonych efektów jest grupowa sesja podsumowująca każdorazowe przeprowadzenie przez studenta samodzielnie zaprojektowanych zajęć. Omówienie zajęć, ich poprawności i możliwych rozwiązań alternatywnych.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - inscenizacja
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda sytuacyjna

Metody dydaktyczne:

Metody problemowe:

Dyskusja dydaktyczna, burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda symulacji, odgrywanie ról, analiza przypadku, modelowanie, gry dydaktyczne, techniki podejmowania decyzji, metoda projektów

e-learning

Metody praktyczne:

metody ćwiczebne


Bilans punktów ECTS:

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin

Godziny kontaktowe 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 20

Przygotowanie się do colloqium

Przygotowanie się do egzaminu

Przygotowanie eseju

Przygotowanie projektu zajęć i narzędzi ewaluacji 20
Sumaryczna liczba punktów ECTS: 70 godz. = 2 ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Wybrane modele kształcenia pedagogicznego i upowszechniania wiedzy pedagogicznej: model myślenia indukcyjnego, uczenia się w toku dyskusji, uczenia się w toku analizy tekstów, uczenia się przez wspólne badanie, wykorzystywania mnemotechnik, uczenia się myślenia metaforami, uczenia się badania wartości, uczenia się przez symulację, uczenia się z doradcą.

2. Analiza czynnościowa wybranych modeli kształcenia pedagogicznego: model myślenia indukcyjnego, uczenia się w toku dyskusji, uczenia się w toku analizy tekstów, uczenia się przez wspólne badanie, wykorzystywania mnemotechnik, uczenia się myślenia metaforami, uczenia się badania wartości, uczenia się przez symulację, uczenia się z doradcą

3. Ewaluacja przebiegu i rezultatów procesu upowszechniania. Projektowanie narzędzi ewaluacyjnych

4. Refleksja nad pedagogicznym działaniem, znaczenie refleksji w pracy pedagogicznej, wykorzystywanie rezultatów refleksji nad własnym działaniem

Pełny opis:

1. Wybrane modele kształcenia pedagogicznego i upowszechniania wiedzy pedagogicznej: model myślenia indukcyjnego, uczenia się w toku dyskusji, uczenia się w toku analizy tekstów, uczenia się przez wspólne badanie, wykorzystywania mnemotechnik, uczenia się myślenia metaforami, uczenia się badania wartości, uczenia się przez symulację, uczenia się z doradcą.

2. Analiza czynnościowa wybranych modeli kształcenia pedagogicznego: model myślenia indukcyjnego, uczenia się w toku dyskusji, uczenia się w toku analizy tekstów, uczenia się przez wspólne badanie, wykorzystywania mnemotechnik, uczenia się myślenia metaforami, uczenia się badania wartości, uczenia się przez symulację, uczenia się z doradcą

3. Ewaluacja przebiegu i rezultatów procesu upowszechniania. Projektowanie narzędzi ewaluacyjnych

4. Refleksja nad pedagogicznym działaniem, znaczenie refleksji w pracy pedagogicznej, wykorzystywanie rezultatów refleksji nad własnym działaniem

Literatura:

1. Filipiak E. (2012). Rozwijanie zdolności uczenia się. Z Wygotskim i Brunerem w tle, GWP, Sopot

2. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D. (1999). Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa

3. Sajdak A. (2013). Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Impuls, Kraków.

4. Petty G.(2010). Nowoczesne nauczanie. Praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców, Sopot

5. Pearson A.T.,(1994). Nauczyciel. Teoria i praktyka w kształceniu nauczycieli, WSiP, Warszawa

6. Perry R. (2000).Teoria i praktyka. Proces stawania się nauczycielem, WSiP, Warszawa

7. Arends R.L. (1994). Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa

Literatura uzupełniająca podana będzie na zajęciach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.