Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Introduction to neuropharmacology

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPS-N-FB17 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Introduction to neuropharmacology
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Krótka seria wykładów przedstawiająca przyczyny, skutki, symptomy oraz metody leczenia farmakologicznego najczęstszych chorób mózgu, w tym otępienie, choroba Parkinsona, ADHD, schizofrenia, śpiączka.

1. Ból I analgezja: ośrodkowe I obwodowe, analgetyki

2. Lęk I bezsenność: leki sedatywne i benzodiazepiny

3. Schizofrenia I depresja: leki przeciwpsychotyczne I przeciwdepresyjne

4. ADHD I autyzm: metylofenidat amfetaminy

5. Anestezja: barbiturany, środki wziewne, anestetyki miejscowe, blokery mięśniowe

6. Zaburzenia przytomności (śpiączka, padaczka): leki przeciwpadaczkowe

7. Stymulanty psychomotoryczne: nikotyna, kokaina I amfetamina

8. Inne narkotyki: alkohol, marihuana, kannabinoidy

Pełny opis:

Krótka seria wykładów przedstawiająca przyczyny, skutki, symptomy oraz metody leczenia farmakologicznego najczęstszych chorób mózgu, w tym otępienie, choroba Parkinsona, ADHD, schizofrenia, śpiączka.

1. Ból I analgezja: ośrodkowe I obwodowe, analgetyki

2. Lęk I bezsenność: leki sedatywne i benzodiazepiny

3. Schizofrenia I depresja: leki przeciwpsychotyczne I przeciwdepresyjne

4. ADHD I autyzm: metylofenidat amfetaminy

5. Anestezja: barbiturany, środki wziewne, anestetyki miejscowe, blokery mięśniowe

6. Zaburzenia przytomności (śpiączka, padaczka): leki przeciwpadaczkowe

7. Stymulanty psychomotoryczne: nikotyna, kokaina I amfetamina

8. Inne narkotyki: alkohol, marihuana, kannabinoidy

Literatura:

Jerrold S. Meyer, Linda F. Quenzer (2013). Psychopharmacology: Drugs, The Brain, and Behavior. 2nd Edition

Efekty kształcenia:

K_W05: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny. Zna i rozumie teorię ewolucji. Posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka. Rozumie związki między psychologii z biologią jako naukami.

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

egzamin

Test z pytaniami otwartymi

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.