Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biologiczne mechanizmy zachowania II – mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-A02b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Biologiczne mechanizmy zachowania II – mózgowe mechanizmy funkcji psychicznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami podstawowych funkcji psychicznych.

Pełny opis:

Celem dydaktycznym kursu jest zapoznanie studentów z mechanizmami podstawowych funkcji psychicznych. W trakcie kursu omówione zostaną następujące zagadnienia:

- fizjologiczny substrat procesów percepcji, pamięci, emocji, uczenia się oraz mowy;

- fizjologiczny mechanizm reakcji motorycznych oraz mózgowa organizacja ruchów dowolnych.

Uwzględnione zostaną także zagadnienia asymetrii czynnościowej półkul mózgowych oraz rola integracyjnych mechanizmów działania mózgu w przebiegu złożonych procesów poznawczych.

SYLABUS DO ĆWICZEŃ:

1: Zmysły chemiczne i regulacja wewnętrzna

2: Genetyka zachowania

3: Zachowania emocjonalne cz.I

4: Zachowania emocjonalne cz.II

5: Uzależnienia

6: Uczenie się i pamięć

7: Zaburzenia psychiczne cz.I (depresja)

8: Zaburzenia psychiczne cz.II (schizofrenia)

9: Sen i czuwanie

10: Jądra podstawy kresomózgowia i kontrola ruchowa

11: Zaburzenia mechanizmów kontroli ruchowej

12: Rozwój ewolucyjny i fizjologia języka

13: Płeć i zachowania zróżnicowane płciowo

14: Zaburzenia pamięci (zespół Korsakowa, choroba Alzheimera)

15: Podsumowanie

Literatura:

Ćwiczenia 1: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 7.3 & 10

Ćwiczenia 2: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 1.2

Ćwiczenia 3: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 12

Ćwiczenia 4: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 12

Ćwiczenia 5: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 15.1

Ćwiczenia 6: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 13

Ćwiczenia 7: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 15.2

Ćwiczenia 8: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 15.3

Ćwiczenia 9: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 9

Ćwiczenia 10: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 8.2

Ćwiczenia 11: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 8.3

Ćwiczenia 12: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 14

Ćwiczenia 13: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 11

Ćwiczenia 14: Kalat, JW (2006). Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN rozdział 13.1

Efekty uczenia się:

UMIEJĘTNOŚCI

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

KOMPETENCJE

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

WIEDZA

K_W01 3: Posiada rozszerzoną wiedzę na temat charakteru psychologii jako nauki, jej miejsca w systemie nauk i relacjach do innych nauk, zwłaszcza filozofii, socjologii, biologii i medycyny.

K_W05 3: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu biologicznych podstaw życia psychicznego człowieka w stopniu umożliwiającym analizę tekstów naukowych z tej dziedziny. Zna i rozumie teorię ewolucji. Posiada wiedzę z zakresu neurobiologii człowieka. Rozumie związki między psychologii z biologią jako naukami.

K_W06 1: Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu psychologii procesów poznawczych. Orientuje się w głównych kierunkach badań i podstawowych rozwiązaniach teoretycznych w tej dziedzinie. Rozumie powiązania psychologii poznawczej z innymi dziedzinami wiedzy, zwłaszcza kognitywistyką i neuronauką.

K_W07 1: Posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji. Zna podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji. Rozumie genezę i funkcje emocji. Rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka. Zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.