Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mózgowe podłoże świadomości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-FB07 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Mózgowe podłoże świadomości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problemem świadomości jako przedmiotem badań naukowych. Problematyka świadomości będzie omawiana w trzech aspektach: filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym. Przybliżenie refleksji filozoficznej ma na celu dostarczenie uczestnikom swego rodzaju „instrumentarium pojęciowego”, które pozwoli im adekwatnie zrozumieć naturę i przyczyny sporów w obrębie naukowych badań nad świadomością (np. trudny i łatwy problem świadomości, qualia, zombie, emergencja).

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z problemem świadomości jako przedmiotem badań naukowych. Problematyka świadomości będzie omawiana w trzech aspektach: filozoficznym, psychologicznym oraz neurobiologicznym. Przybliżenie refleksji filozoficznej ma na celu dostarczenie uczestnikom swego rodzaju „instrumentarium pojęciowego”, które pozwoli im adekwatnie zrozumieć naturę i przyczyny sporów w obrębie naukowych badań nad świadomością (np. trudny i łatwy problem świadomości, qualia, zombie, emergencja). W ramach psychologicznych badań nad świadomością zostaną przede wszystkim przedstawione fenomeny psychologiczne, na których skupia się zainteresowanie badaczy świadomości: introspekcja, percepcja psychofizyka, uwaga, pomijanie stronne. Ostatni aspekt problematyki kursu będzie dotyczył problematyki „neuronalnych korelatów świadomości”. Uczestnicy kursu zapoznają się z bieżącym stanem wiedzy o procesach mózgowych skorelowanych ze zjawiskami świadomościowymi. Omówione zostaną ważniejsze teorie i badania dotyczące tego tematu (m.in. teorie wzgórzowo-korowe, rywalizacja obuoczna, synchronizacja neuronalna).

1. Zajęcia wprowadzające

2. Problem psychofizyczny - historia

3. Świadomość a problem psychofizyczny

4. Definicje świadomości. Problem funkcji świadomości.

5. Jak można badać świadomość?

6. Mechanizmy snu i pobudzenia

7. Anestezjologia a mózgowy korelat świadomości

8. Zaburzenia świadomości po ciężkich uszkodzeniach mózgu

9. Neuropsychologia zaburzeń świadomości

10. Mózgowe mechanizmy percepcji

11. Mózgowe mechanizmy uwagi

12. Czas a świadomość

13. Teorie świadomości 1

14. Teorie świadomości 2

15. Świadomość a świat kwantów

1. Wprowadzenie - filozofia świadomości / problem psychofizyczny

2. Sen i anestezja, odmienne stany świadomości

3. Świadomość po ciężkich uszkodzeniach mózgu

4. Diagnoza świadomości po ciężkich uszkodzeniach mózgu

5. Zaburzenia świadomości - mózgowe mechanizmy

6. Na szlaku percepcji wzrokowej

7. Uwaga i świadomość

8. Teorie świadomości

Literatura:

• Blackmore, S. Consciousness: An Introduction (Edition 2), Routledge, 2013 – Rozdział 1, 2, 3,

• Kim CY, Blake R. Psychophysical magic: rendering the visible 'invisible'. Trends Cogn Sci. 2005 Aug;9(8):381-8.

• Rozdział 7 i 8. Christof Koch (2008). Neurobiologia na tropie świadomości. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego

• Lavie, N. Attention and consciousness. [in:] The Blackwell Companion to Consciousness Edited by Max Velmans, Susan Schneider Copyright © 2007 by Blackwell Publishing Ltd

• Zeman A, Reading P. The science of sleep. Clin Med (Lond). 2005 Mar-Apr;5(2):97-101.

• Mashour, G.A. Consciousness and Anaesthesia. [in:] S. Laureys, O. Gosseries & G. Tononi (Eds) The Neurology of Consciousness, Second edition. © 2016 Elsevier Ltd.

• Naccache L. Visual consciousness explained by its impairments. Curr Opin Neurol. 2015 Feb;28(1):45-50.

• Owen, A.M., Schiff, N.D., Laureys, S. The assessment of conscious awareness in the vegetative state. S. Laureys, O. Gosseries & G. Tononi (Eds) The Neurology of Consciousness, Second edition. © 2016 Elsevier Ltd.

• Herzog, M.H., Kammer, T., Scharnowski, F., 2016. Time Slices: What Is the Duration of a Percept? PLOS Biol. 14, e1002433.

• Francis Crick, Christof Koch - Rama teoretyczna dla świadomości, [w:] Formy aktywności umysłu.Tom 1: Emocje, percepcja, świadomość Andrzej Klawiter (red.) Wydawnictwo Naukowe PWN.

• Lamme VA. Towards a true neural stance on consciousness. Trends Cogn Sci. 2006 Nov;10(11):494-501.

• Chapter 22. Tononi, G. The Information Integration Theory of Consciousness. [in:] The Blackwell Companion to Consciousness Edited by Max Velmans, Susan Schneider Copyright © 2007 by Blackwell Publishing Ltd

• Chalmers, David J. "Facing up to the problem of consciousness." Journal of consciousness studies 2.3 (1995): 200-219.

• Alkire, M. T., General Anaesthesia and Consciousness [w:] Tenże, S. Laureys and G. Tononi, The neurology of consciousness, Elsevier 2009

• Guldenmund, P. i wsp. Mindsight: diagnostics in disorders of consciousness, Critical Care Research and Practice, 2012.

• Van Boxtel, J.J. et al. (2010) Consciousness and attention: on sufficiency and necessity. Front. Psychol. 1, 217

• Koch, C. and Tsuchiya, N. (2007) Attention and consciousness: two distinct brain processes. Trends Cogn. Sci. 11, 16–22

• Dehaene, S., Changeux, J. P., Naccache, L., Sackur, J., & Sergent, C. (2006). Conscious, preconscious, and subliminal processing: a testable taxonomy.Trends in cognitive sciences, 10(5), 204-211.

James W. Kalat, Biologiczne podstawy psychologii, Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Efekty uczenia się:

K_U03: Posługuje się pojęciami filozoficznymi w analizie tekstów naukowych z dziedziny psychologii. Identyfikuje problemy filozoficzne i logiczne w teoriach psychologicznych. Potrafi odnieść wyniki badań psychologicznych do filozoficznych koncepcji człowieka.

K_U05: Potrafi ze zrozumieniem czytać i krytycznie analizować teksty naukowe z dziedziny neurobiologii i neuropsychologii, socjobiologii i psychologii ewolucyjnej. Uwzględnia czynniki biologiczne w wyjaśnianiu zachowania człowieka. Potrafi w sposób krytyczny odnieść się do uproszczonych lub nieadekwatnych popularyzacji wiedzy naukowej w tej dziedzinie.

K_K05: Uznaje wpływ czynników biologicznych i ewolucyjnych na zachowanie człowieka i potrafi uwzględnić je w odniesieniu do zachowania własnego i innych osób w sytuacji wykonywania czynności zawodowych. Uwzględnia złożoność determinacji zachowania człowieka, nie zaniedbując i nie pomniejszając wpływu czynników biologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu, zaliczenie z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Binder
Prowadzący grup: Marek Binder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.