Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neuronalne mechanizmy podmiotowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-FB09 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Neuronalne mechanizmy podmiotowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Kurs koncentruje się na zagadnieniach związanych z mózgowymi mechanizmami podmiotowości (Jaźni, Ja, Self) w świetle danych neuropsychologicznych. Jednym z teoretycznych punktów wyjścia jest koncepcja Michaela Gazzanigi, podsumowująca wyniki wielu lat jego badań nad pacjentami z rozszczepionym mózgiem: postulat tzw. lewopółkulowego interpretatora, mechanizmu odpowiedzialnego za budowanie narracji będącej osią indywidualnej tożsamości, sprawiającego, że mimo modułowej konstrukcji mózgu spostrzegamy siebie jako istoty o zasadniczo jednolitej, spójnej tożsamości. Z postulatem Gazzanigi współbrzmią m.in. obserwacje V.S. Ramachandrana dotyczące anozognozji. Jednocześnie liczne wyniki badań zarówno populacji normalnych, jak klinicznych sugerują istnienie prawopółkulowych specjalizacji w zakresie pozarefleksyjnych mechanizmów rozpoznawania i świadomości siebie oraz obrazu własnego ciała.

Pełny opis:

Kurs koncentruje się na zagadnieniach związanych z mózgowymi mechanizmami podmiotowości (Jaźni, Ja, Self) w świetle danych neuropsychologicznych. Jednym z teoretycznych punktów wyjścia jest koncepcja Michaela Gazzanigi, podsumowująca wyniki wielu lat jego badań nad pacjentami z rozszczepionym mózgiem: postulat tzw. lewopółkulowego interpretatora, mechanizmu odpowiedzialnego za budowanie narracji będącej osią indywidualnej tożsamości, sprawiającego, że mimo modułowej konstrukcji mózgu spostrzegamy siebie jako istoty o zasadniczo jednolitej, spójnej tożsamości. Z postulatem Gazzanigi współbrzmią m.in. obserwacje V.S. Ramachandrana dotyczące anozognozji. Jednocześnie liczne wyniki badań zarówno populacji normalnych, jak klinicznych sugerują istnienie prawopółkulowych specjalizacji w zakresie pozarefleksyjnych mechanizmów rozpoznawania i świadomości siebie oraz obrazu własnego ciała.

Kurs ma w części formę interaktywnego wykładu, którego celem jest zapoznanie uczestników z ciekawymi wynikami badań i koncepcjami teoretycznymi, a w części - warsztatów laboratoryjnych, które mają dać okazję do kontaktu z praktyczną działalnością badawczą poprzez udział w już realizowanych lub dopiero pilotowanych projektach badawczych. Dla części zainteresowanych osób działalność ta może też być wstępem do realizacji późniejszych projektów magisterskich.

Szczegółowe tematy zajęć laboratoryjnych są uzależnione od projektów badawczych i będą ustalane na bieżąco.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020"

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wolski
Prowadzący grup: Piotr Wolski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

psychologia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.