Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Motywacja aktywności celowej i twórczej (kontynuacja)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-MGR02b Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Motywacja aktywności celowej i twórczej (kontynuacja)
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Seminarium dotyczy problematyki: 1. Motywacji do pracy (pracoholizm, wypalenie, lenistwo), jej uwarunkowań osobowościowych i kontekstowych u pracowników powyżej 45. roku życia, 2. Specyfiki i korelatów pasji harmonijnej vs obsesyjnej u różnych grup pracowników. 3. Treści i funkcji emocji związanych z procesem twórczym. Możliwa realizacja innych tematów.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy problematyki: 1. Motywacji do pracy (pracoholizm, wypalenie, lenistwo), jej uwarunkowań osobowościowych i kontekstowych u pracowników powyżej 45. roku życia, 2. Specyfiki i korelatów pasji harmonijnej vs obsesyjnej u różnych grup pracowników. 3. Treści i funkcji emocji związanych z procesem twórczym. Możliwa realizacja innych tematów.

Literatura:

Podstawowe podręczniki w zakresie metodologii psychologii oraz analizy statystycznej danych ilościowych i jakościowych.

Zbiory danych bibliograficznych do tematów poszczególnych prac magisterskich.

Efekty uczenia się:

K_W07: Posiada poszerzoną wiedzę z dziedziny psychologii emocji i motywacji. Zna podstawowe teorie oraz badania empiryczne z zakresu emocji. Rozumie genezę i funkcje emocji. Rozumie wpływ emocji na przebieg procesów poznawczych i zachowanie człowieka. Zna główne koncepcje motywacji i badania w tym obszarze.

K_U07: Czyta ze zrozumieniem literaturę naukową z zakresu psychologii emocji i motywacji. Potrafi samodzielnie i w zespole przeprowadzić badania empiryczne w tym obszarze. Sprawnie posługuje się terminologią z zakresu psychologii emocji i motywacji.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie I sem na podstawie realizacji projektu badań, zaliczenie całości w momencie złożenia pracy magisterskiej

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.