Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia coachingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IPs-N-ZB05 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia coachingu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników ze współczesnym stanem wiedzy na temat coachingu definiowanego jako proces prowadzący do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału, którego podstawą jest partnerska relacja z klientem. Omówione zostaną także teorie motywacji znajdujące zastosowanie w coachingu. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość kształcenia umiejętności przydatnych w pracy coachingowej.

Pełny opis:

Ogólnym celem kursu jest zapoznanie uczestników ze współczesnym stanem wiedzy na temat coachingu definiowanego jako proces prowadzący do maksymalizacji osobistego i zawodowego potencjału, którego podstawą jest partnerska relacja z klientem. Omówione zostaną także teorie motywacji znajdujące zastosowanie w coachingu. Uczestnicy kursu będą mieli możliwość kształcenia umiejętności przydatnych w pracy coachingowej.

W trakcie zajęć omawiane będą artykuły empiryczne i przeglądowe dotyczące coachingu oraz teksty na temat klasycznych i współczesnych modeli motywacji będące podstawą do pracy coacha. Przedstawione zostaną zagadnienia etyczne związane z pracą coacha. Przedmiotem zajęć będą również procedury, narzędzia i techniki stosowane w trakcie sesji coachingowych. Punktem wyjścia do prezentacji zagadnień praktycznych będzie model kompetencji coachingowych opracowany przez International Coach Federation (ICF).

Zajęcia prowadzone są w formie konwersatoryjno-warsztatowej. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do czytania wskazanej literatury, która będzie omawiana w trakcie zajęć. Część warsztatowa obejmować będzie ćwiczenie poszczególnych kompetencji coachingowych, takich jak np. uzgadnianie kontraktu, budowanie zaufania, aktywne słuchanie, bezpośrednia komunikacja, planowanie i wytyczanie celów.

Uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności przydatne w realizacji procesu coachingowego. Będą w stanie samodzielnie poprowadzić sesję coachingową zgodnie ze standardami ICF.

Literatura:

1. The Coaches Training Institute (2011). Coaching vs. Therapy: What Are the Differences and When Do You Refer?

http://www.coactive.com/learning-hub/fundamentals/res/topics/FUN-Coaching-vs-Therapy.pdf

2. ICF. Core competencies

http://coachfederation.org/credential/landing.cfm?ItemNumber=2206

3. Lunenburg, F.C. (2011). Goal-Setting Theory of Motivation. International Journal of Management, Business and Administration, 15, 1-6.

4. Grant, A.M. (2012). An integrated model of goal-focused

coaching: An evidence-based framework for teaching and practice. International Coaching Psychology Review, 7, 146-156.

Efekty uczenia się:

celem kursu jest zapoznanie uczestników ze współczesnym stanem wiedzy na temat coachingu, teoriami motywacji wykorzystywanymi w pracy coachingowej oraz zasadami etycznymi w pracy coacha.W efekcie zajęć uczestnicy kursu nabędą wiedzę i umiejętności przydatne w realizacji procesu coachingowego. Będą w stanie samodzielnie poprowadzić sesję coachingową zgodnie ze standardami ICF

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy z literatury do zajęć (30 pytań zamkniętych) – 15 punktów, zaliczenie testu od 8 punktów. Projekt indywidualny (przeprowadzenie 3 sesji coachingowych i przygotowanie prezentacji na temat zdobytych doświadczeń) - 15 punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Malinowska
Prowadzący grup: Diana Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Malinowska
Prowadzący grup: Diana Malinowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.