Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.IS-1M3-014Fmo Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasikowska
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Jasikowska, Katarzyna Jaśko, Joanna Kajzer-Bonk, Magdalena Klarenbach, Beata Kowalska, Paulina Kramarz, Piotr Łukasik, Ewa Łupikasza, Cecylia Malik, Michał Pałasz, Zofia Prokop, Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

tak

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Projekty grupowe (5-8 osób)


Indywidualna wypowiedź pisemna (min 1000 słów)


Obecność i aktywność w trakcie części konwersatoryjnej.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody eksponujące - film
Metody eksponujące - pokaz połączony z przeżyciem
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)
Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

3 ECTS

Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Nowy kurs II semestr w roku akademickim 2019/2020

45 godzin, 3 ECTS

Wyzwania dla demokracji w dobie zmian klimatycznych: perspektywa interdyscyplinarna


11 spotkań (4x45 minut), Środy godz. 17.30-20.30

Instytut Socjologii UJ, ul. Grodzka 52, s. 79 (II piętro)


26 luty, 11, 25 marca, 1, 8, 15, 22, 29 kwietnia, 6, 13 maja, 10 czerwca


Prowadzący:

dr hab. Zofia Prokop, Instytut Nauk o Środowisku UJ

dr hab. Paulina Kramarz, prof. UJ, Instytut Nauk o Środowisku UJ

dr hab. Ewa Lupikasza, prof. UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ

dr Marta Shaw, Instytut Spraw Publicznych UJ

dr Joanna Grzymała-Moszczyńska, Instytut Psychologii UJ

dr Katarzyna Jaśko, Instytut Psychologii UJ

dr Michał Pałasz, Instytut Kultury UJ

dr Joanna Kajzer-Bonk, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych UJ

dr hab. Beata Kowalska, prof. UJ, Instytut Socjologii UJ

Cecylia Malik artystka, aktywistka i performerka

Magdalena Klarenbach, Coal Officer, Climate Action Network

Sekcja Socjologii Zmian Klimatu:

Dorota Łanoszka,

Natalia Styrnol,

Patryk Sierpowski

dr hab. Katarzyna Jasikowska, prof. UJ (koordynatorka), IS UJ


Pełny opis:

Nawiązując do idei wspólnoty akademickiej jako miejsca spotkań oraz działań odnoszących się do kluczowych kwestii współczesności, kurs dotyczy problemu szeroko rozumianych zmian klimatycznych oraz ich konsekwencji dla Ziemi wraz ze wszystkimi zamieszkującymi ją gatunkami. Dzięki spotkaniom z gościniami i towarzyszącym im dyskusjom, będziemy poszukiwały odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób współczesne systemy społeczno-polityczne i tworzący je ludzie, mają stawiać czoła wyzwaniu tzw. neutralności klimatycznej w ciągu jednego pokolenia, na wszystkich szczeblach swojego funkcjonowania (od lokalnego, poprzez kontynentalny, aż do globalnego, czy wręcz planetarnego)? Antropogeniczne zmiany klimatu problematyzują w nowy sposób relacje natura-kultura, ludzie inne gatunki i rzeczy, biedni-bogaci, a także rekonfigurują relacje pomiędzy poszczególnymi subdyscyplinami akademickimi. Dlatego kurs ma za zadanie poszerzać akademicką wiedzę na temat zmian klimatu (socjologia, biologia, klimatologia, psychologia, neurobiologia, zarządzanie, i in.), wychodząc równocześnie poza ramy własnego dyskursu na temat Antropocenu, poprzez uważne wsłuchanie się w głosy praktyczek, ekspertek, aktywistek, lobbystek, reprezentantek sztuki, czy rdzennej ludności.

Kurs stanowi pilotaż do ogólnouniwersyteckiego projektu dydaktycznego dotyczącego odpowiedzi Akademii na wyzwania Antropocenu. Jest to przedsięwzięcie inicjujące debaty zbliżające się do postantropocentrycznego paradygmatu nauk humanistycznych i społecznych.

Literatura:

Lista uzupełniających lektur i źródeł naukowych oraz popularnonaukowych (język polski i angielski):

Bello, W. (2011) Wojny żywnościowe. KiP

Beck, U. (2012) Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa. SCHOLAR

Besta, T. Jaśko, K., Grzymała-Moszczyńska, H. i Górska, P. (2019) Walcz, protestuj, zmieniaj świat. Psychologia aktywizmu. Smak Słowa

Bińczyk E. (2018) Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu. PWN

Braidotti, R. (2014) Po człowieku. PWN

Domańska, E. (2014) Historia ratownicza, w: Teksty Drugie, s.12-26, Centrum Humanistyki Cyfrowej

Giddens, A. (2011) The Politics of Climate Change. Polity Press

Jackson, T. (2015) Dobrobyt bez wzrostu. Wydawnictwo Naukowe UMK

Kolbert, E. (2016) Szóste wymieranie. Wydawnictwo WAB

Latour, B. (2018) Down to Earth: Politics in the New Climatic Regime. Polity Press

Lipowicz, M. (2017) Posthumanizm jako podstawa edukacji dla zrównoważonego rozwoju? Możliwości i granic rewolucji edukacyjnej, w: Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja, Tom 20 nr 2 (78), s.139-153

Maslim, M. (2018) Zmiany klimatu. PWN

Oreskes, N. i Conway, E. M. (2018) Upadek cywilizacji zachodniej. Spojrzenie z przszłości. PWN

Geoffrey Parker (2019) Globalny kryzys. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku. NapoleonV

Popkiewicz, M., Kardaś, A., Malinowski, Sz. (2018) Nauka o klimacie. Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Popkiewicz, M. (2012) Świat na rozdrożu. Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Popkiewicz, M. (2015) Rewolucja energetyczna. Ale po co? Wydawnictwo Sonia Draga and GAB Media

Stern, N. (2010) Globalny ład. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Thunberg, G. (2018) No One Is Too Small To Make a Difference. Penguin Books

Wallace-Wells, D. (2019) Ziemia nie do życia. Nasza planeta po globalnym ociepleniu. Zysk i S-ka Wydawnictwo

Wilson, E. O. (2017) Walka naszej planety o życie. Wydawnictwo Aletheia

Welzer, H. (2010) Wojny klimatyczne. Wydawnictwo Krytyki Politycznej

Wybrane wykłady:

Anthropocene Lecture: Bruno Latour

www.youtube.com/watch?v=UtaEJo-jo8Q

Antropocen. Dlaczego coś zmieniać? : Marcin Popkiewicz www.youtube.com/watch?v=KrIU8K_3AsY

Sztuka w dobie Antropocenu: Ewa Domańska www.youtube.com/watch?v=rnlhG6bFOxU

Big History Anthropocene Conference - Geologist Professor Jan Zalasiewicz www.youtube.com/watch?v=dLLRCaRIqRM

The Anthropocene - with Jan Zalasiewicz and Christian Schwägerl www.youtube.com/watch?v=xP9P2i5jx-4

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Jasikowska
Prowadzący grup: Maciej Grodzicki, Joanna Grzymała-Moszczyńska, Katarzyna Jasikowska, Katarzyna Jaśko, Joanna Kajzer-Bonk, Magdalena Klarenbach, Beata Kowalska, Paulina Kramarz, Piotr Łukasik, Ewa Łupikasza, Cecylia Malik, Michał Pałasz, Zofia Prokop, Marta Shaw
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin lub zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.