Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WFz.KPSC-8605 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0210) Sztuka
Nazwa przedmiotu: Sztuki wizualne w perspektywie porównawczej
Jednostka: Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak. Przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania. Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak.

Wybrany materiał koncentruje się na perspektywie współczesnej, jednak z uwzględnieniem ważnego tła historycznego (w tym rozwoju medium).

Obszar sztuk wizualnych analizowany będzie z perspektywy wybranych szczegółowych zagadnień, jak:

- Teoria obrazu: barwa, perspektywa, kompozycja w ujęciu porównawczym;

- Teoria znaku i symbolu;

- Irańska fotografia, graffiti i sztuka plakatu;

- Świat arabski: fotografia, street art, grafika, drzeworyt, plakat oraz techniki mieszane;

- Japoński plakat, reklama;

- Koreańska reklama, logotypy i plakat;

- Teoria i estetyka rosyjskich ikon;

- Rosyjska sztuka rewolucyjna i socrealizm;

- Chińska nowoczesne i współczesna sztuka wizualna;

- Współczesne instalacje oraz sztuka kinetyczna;

W trakcie zajęć poruszane będą filozoficzne wątki związane z rozwojem kultury i komunikacji wizualnej we współczesnym świecie oraz kwestie związane z ogólną filozofią i teorią znaku.

Ponadto w trakcie kursu zaprezentowane będą powiązania i wątki antropologiczne i kontekst socjologiczny prezentowanych dzieł, przedmiotów i działań. Tak przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania.

Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Literatura:

1. A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, 2003.

2. E. Panofsky, Perspektywa jako forma symboliczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

3. K-art: Universal Works Reach Global Audience, Korean Culture and Information Service Ministry of Culture, Sports and Tourism 2013.

4. Fisher F., The Art of Japanese Craft: 1875 to the Present, Philadelphia, 2008.

5. Ali W., Modern Islamic Art: Development and Continuity. Gainsville 1997.

6. New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century, red. H. Amirsadeghi, S. Mikdadi, N. M. Shabout. TransGlobe Publishing Ltd 2011.

7. Gao M., Total Modernity and the Avant Garde in 20th Century Chinese Art, Cambridge 2000.

8. Performing the Iranian State: Visual Culture and Representations of Iranian Identity, red. S.G. Scheiwiller. London 2013 (wybrane artykuły).

9. Ałpatow M., O sztuce ruskiej i rosyjskiej, Warszawa 1975 (rozdział "Ikonograficzna tradycja a twórczość artystyczna").

10. Sporton G., In the Service of the State: Art and Politics in the Soviet Union, The International Journal of the Arts in Society, 2009, 3 (6), s. 27-35.

11. Turowski A., Między sztuką a komuną: teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

W efekcie realizacji kursu student:

[Wiedza]

- zna wybraną szczegółową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie i w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (filozofia, socjologia) w zakresie badań nad kulturą i komunikacją wizualną;

- ma wiedzę dotyczącą przemian kulturowych zachodzących w obrębie sztuk wizualnych;

- ma wiedzę szczegółową obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu współczesnych nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do sztuk wizualnych: zna teorię znaku, symbolu oraz obrazu;

- ma szczegółową wiedzę o wybranych kulturach wizualnych i ich związkach z innymi sferami życia społecznego w wybranych kręgach cywilizacyjnych i tradycjach kulturowych;

- zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji kultur wizualnych wybranych obszarów świata;

[Umiejętności]

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące zjawisk kulturowych oraz samodzielnie formułować sądy krytyczne w zakresie znaczenia, treści i wartości estetycznej obiektów sztuki wizualnej;

- potrafi rozpoznać różne formy wizualne, znaki, symbole, typowe dla wybranych obszarów wzory i konwencje przedstawieniowe oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę kulturoznawczą;

- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniając socjologię, dane historyczne, kulturowe, religię oraz tradycję filozoficzną regionu;

- potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz sztuki wizualnej wybranych kręgów kultury;

- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach z zakresu badań nad kulturami wizualnymi;

- potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy naukowej w języku polskim;

[Kompetencje]

- ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych;

- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych;

- potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Celem kursu jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak.

Wybrany materiał koncentruje się na perspektywie współczesnej, jednak z uwzględnieniem ważnego tła historycznego (w tym rozwoju medium).

Obszar sztuk wizualnych analizowany będzie z perspektywy wybranych szczegółowych zagadnień, jak:

- Teoria obrazu: barwa, perspektywa, kompozycja w ujęciu porównawczym;

- Teoria znaku i symbolu;

- Irańska fotografia, graffiti i sztuka plakatu;

- Świat arabski: fotografia, street art, grafika, drzeworyt, plakat oraz techniki mieszane;

- Japoński plakat, reklama;

- Koreańska reklama, logotypy i plakat;

- Teoria i estetyka rosyjskich ikon;

- Rosyjska sztuka rewolucyjna i socrealizm;

- Chińska nowoczesne i współczesna sztuka wizualna;

- Współczesne instalacje oraz sztuka kinetyczna;

W trakcie zajęć poruszane będą filozoficzne wątki związane z rozwojem kultury i komunikacji wizualnej we współczesnym świecie oraz kwestie związane z ogólną filozofią i teorią znaku.

Ponadto w trakcie kursu zaprezentowane będą powiązania i wątki antropologiczne i kontekst socjologiczny prezentowanych dzieł, przedmiotów i działań. Tak przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania.

Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskana przez studenta wiedza zostanie zweryfikowana na podstawie pracy pisemnej. W pracy wskazać należy przedmiot analizy (zjawisko lub obiekt sztuki wizualnej) oraz metodę analizy, w której powinny znaleźć się komponenty porównawcze dotyczące co najmniej dwóch kręgów kulturowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Tendera
Prowadzący grup: Bożena Gierek, Małgorzata Kniaź, Wojciech Kosior, Piotr Michalik, Paulina Niechciał, Elżbieta Olzacka, Agata Świerzowska, Paulina Tendera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

W efekcie realizacji kursu student:


[Wiedza]

- zna wybraną szczegółową terminologię stosowaną w kulturoznawstwie i w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (filozofia, socjologia) w zakresie badań nad kulturą i komunikacją wizualną;


- ma wiedzę dotyczącą przemian kulturowych zachodzących w obrębie sztuk wizualnych;


- ma wiedzę szczegółową obejmującą terminologię, teorie i metody badawcze z zakresu współczesnych nauk humanistycznych i społecznych w odniesieniu do sztuk wizualnych: zna teorię znaku, symbolu oraz obrazu;


- ma szczegółową wiedzę o wybranych kulturach wizualnych i ich związkach z innymi sferami życia społecznego w wybranych kręgach cywilizacyjnych i tradycjach kulturowych;


- zna i rozumie współczesne metody analizy i interpretacji kultur wizualnych wybranych obszarów świata;


[Umiejętności]

- potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i selekcjonować informacje dotyczące zjawisk kulturowych oraz samodzielnie formułować sądy krytyczne w zakresie znaczenia, treści i wartości estetycznej obiektów sztuki wizualnej;


- potrafi rozpoznać różne formy wizualne, znaki, symbole, typowe dla wybranych obszarów wzory i konwencje przedstawieniowe oraz przeprowadzić ich krytyczną i oryginalną analizę kulturoznawczą;


- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk kulturowych z perspektywy interdyscyplinarnej, uwzględniając socjologię, dane historyczne, kulturowe, religię oraz tradycję filozoficzną regionu;


- potrafi posługiwać się współczesnymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla kulturoznawstwa do przeprowadzenia autorskich analiz sztuki wizualnej wybranych kręgów kultury;


- umie samodzielnie zdobywać wiedzę, analizować teksty naukowe oraz pozyskiwać inne dane wykorzystywane w badaniach z zakresu badań nad kulturami wizualnymi;


- potrafi prezentować efekty swoich analiz w formie rozprawy naukowej w języku polskim;


[Kompetencje]

- ma świadomość zachowania postawy szacunku i tolerancji wobec innych tradycji kulturowych;


- ma świadomość roli dziedzictwa kulturowego własnego państwa i innych tradycji kulturowych;


- potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny.

Celem kursu jest prezentacja wybranych zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak.

Wybrany materiał koncentruje się na perspektywie współczesnej, jednak z uwzględnieniem ważnego tła historycznego (w tym rozwoju medium).

Obszar sztuk wizualnych analizowany będzie z perspektywy wybranych szczegółowych zagadnień, jak:

- Teoria obrazu: barwa, perspektywa, kompozycja w ujęciu porównawczym;

- Teoria znaku i symbolu;

- Irańska fotografia, graffiti i sztuka plakatu;

- Świat arabski: fotografia, street art, grafika, drzeworyt, plakat oraz techniki mieszane;

- Japoński plakat, reklama;

- Koreańska reklama, logotypy i plakat;

- Teoria i estetyka rosyjskich ikon;

- Rosyjska sztuka rewolucyjna i socrealizm;

- Chińska nowoczesne i współczesna sztuka wizualna;

- Współczesne instalacje oraz sztuka kinetyczna;


W trakcie zajęć poruszane będą filozoficzne wątki związane z rozwojem kultury i komunikacji wizualnej we współczesnym świecie oraz kwestie związane z ogólną filozofią i teorią znaku.

Ponadto w trakcie kursu zaprezentowane będą powiązania i wątki antropologiczne i kontekst socjologiczny prezentowanych dzieł, przedmiotów i działań. Tak przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania.

Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Forma i warunki zaliczenia:

Forma egzaminu – złożenie pracy zaliczeniowej. Warunkiem złożenia pracy jest obecność na zajęciach – dopuszczalne są 3 nieobecności. Przekroczenie limitu 3 nieobecności skutkuje obniżeniem oceny końcowej o pół stopnia za każdą dodatkową nieobecność. Szósta nieobecność jest podstawą do niezaliczenia kursu. Student ma możliwość zaliczenia nieobecności w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w danym dniu. Warunki przyjęcia pracy do oceny: Objętość każdej pracy od 15 000 do 18 000 znaków, Poprawnie sporządzona bibliografia i przypisy, Wykorzystanie przynajmniej 5 pozycji naukowych odnoszących się do podejmowanej tematyki. Termin złożenia pracy zostanie ustalony na zajęciach.

Bilans punktów ECTS:

Udział w zajęciach: wykład – 30 h Praca własna studenta: przygotowanie pracy pisemnej – 30 h w sumie: 60 h = 2 pkt ECTS

Skrócony opis:

Celem kursu jest prezentacja zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak. Przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania. Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja zagadnień związanych z kulturą i sztuką wizualną wybranych obszarów kulturowych. Przedmiotem kursu będzie przekaz wizualny, który rozumiany jest zarówno jako zestetyzowane i artystyczne działanie twórcze, jako komunikacja, ale także jako prosty symbol lub znak.

Wybrany materiał koncentruje się na perspektywie współczesnej, jednak z uwzględnieniem ważnego tła historycznego (w tym rozwoju medium).

Obszar sztuk wizualnych analizowany będzie z perspektywy wybranych szczegółowych zagadnień, jak:

- Teoria obrazu: barwa, perspektywa, kompozycja w ujęciu porównawczym;

- Teoria znaku i symbolu;

- Irańska fotografia, graffiti i sztuka plakatu;

- Świat arabski: fotografia, street art, grafika, drzeworyt, plakat oraz techniki mieszane;

- Japoński plakat, reklama;

- Koreańska reklama, logotypy i plakat;

- Teoria i estetyka rosyjskich ikon;

- Rosyjska sztuka rewolucyjna i socrealizm;

- Chińska nowoczesne i współczesna sztuka wizualna;

- Współczesne instalacje oraz sztuka kinetyczna;

W trakcie zajęć poruszane będą filozoficzne wątki związane z rozwojem kultury i komunikacji wizualnej we współczesnym świecie oraz kwestie związane z ogólną filozofią i teorią znaku.

Ponadto w trakcie kursu zaprezentowane będą powiązania i wątki antropologiczne i kontekst socjologiczny prezentowanych dzieł, przedmiotów i działań. Tak przyjęta perspektywa pozwoli na podkreślenie różnorodności kultur wizualnych ale także na przekazanie usystematyzowanej wiedzy dotyczącej języka komunikacji wizualnej oraz metody jego badania.

Zajęcia oparte będą na przykładach ilustrowanych prezentacją multimedialną.

Literatura:

1. A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Wydawnictwo d2d.pl, 2003.

2. E. Panofsky, Perspektywa jako forma symboliczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.

3. K-art: Universal Works Reach Global Audience, Korean Culture and Information Service Ministry of Culture, Sports and Tourism 2013.

4. Fisher F., The Art of Japanese Craft: 1875 to the Present, Philadelphia, 2008.

5. Ali W., Modern Islamic Art: Development and Continuity. Gainsville 1997.

6. New Vision: Arab Contemporary Art in the 21st Century, red. H. Amirsadeghi, S. Mikdadi, N. M. Shabout. TransGlobe Publishing Ltd 2011.

7. Gao M., Total Modernity and the Avant Garde in 20th Century Chinese Art, Cambridge 2000.

8. Performing the Iranian State: Visual Culture and Representations of Iranian Identity, red. S.G. Scheiwiller. London 2013 (wybrane artykuły).

9. Ałpatow M., O sztuce ruskiej i rosyjskiej, Warszawa 1975 (rozdział "Ikonograficzna tradycja a twórczość artystyczna").

10. Sporton G., In the Service of the State: Art and Politics in the Soviet Union, The International Journal of the Arts in Society, 2009, 3 (6), s. 27-35.

11. Turowski A., Między sztuką a komuną: teksty awangardy rosyjskiej 1910-1932, Warszawa 1998.

1. Ahn E., When Was Modernism in Korean Art? [w:] Global Koreas: Old and New: Proceedings of the Sixth Biennial Conference Korean Studies Association of Australasia, Sydney, 2009 +materiały przygotowane przez prowadzącą

2. Tobin, J.J., red., Re - Made in Japan: Everyday Life and Consumer taste in a changing society , New Haven 1992 + materiały przygotowane przez prowadzącą.

3. Lever R., Art and the Russian Revolution, written in 1966/67, republished in 1989, Workers Liberty, pdf online: http://www.workersliberty.org/story/2010/12/29/art-and-russian-revolution

4. Majorowa N., Skokov G., Ikony rosyjskie, Warszawa 2016.

Iran:

1. Foster J., Mehdi Saeedi. W: New Masters of Poster Design: Poster Design for This Century and Beyond. Gloucester, Mass 2012, s. 182-189.

2. Gruber C.J., The Message on the Wall: Mural Arts in Post-Revolutionary Iran. “Persica”, 2008, 22, s. 15-46.

3. Khosravi S., Graffiti in Tehran. “Anthropology Now”, 2013, 5(1), s. 1-16.

Świat arabski:

1. Ali W., Modern Painting in the Mashriq. W: Colors of Enchantment: Theater, Dance, Music and the Visual Arts if the Middle East, red. Sh. Zuhur. Cairo/New York 2001, s. 363-385.

2. Badran M., Dis/playing Power and the Politics of Patriarchy in Revolutionary Egypt: The Creative Activism of Huda Lutfi. “Postcolonial Studies” 2014, 17(1), s. 47-62.

3. Eigner S., Art of the Middle East: Modern and Contemporary Art of the Arab World and Iran. Merrell Publishers 2015.

4. Gröndhal M., Revolution Graffiti: Street Art of the New Egypt. Cairo/New York 2012.

5. Karl D., Hamdy B., Walls of Freedom: Street Art of Egyptian Revolution. Berlin 2014.

6. Shabout, N.M., Modern Arab Art: Formation of Arab Aesthetics. University Press of Florida 2007.

7. von Roques K.A., Mohdad S. et al, View From the Inside: Contemporary Arab Photography, Video and Mixed Media Art. Schilt Publishing 2014.

Chiny:

1. Children of Marx and Coca-Cola, red. X. Lin, Honolulu 2010.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.