Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy geografii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0115-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy geografii człowieka
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Domański
Prowadzący grup: Bolesław Domański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem kursu jest poznanie podstawowych pojęć z zakresu geografii człowieka, najważniejszych relacji między zjawiskami społecznymi, gospodarczymi, politycznymi i przyrodniczymi w różnych skalach przestrzennych oraz ich podstawowych ujęć teoretycznych

(KW_01, KW_06, KW_07, KW_08, KW_09. KU_01, KKS_02, KKS_06, KKS_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny testowy

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 45 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 80 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Podstawowe pojęcia i koncepcje w geografii człowieka. Środowisko przyrodnicze a zjawiska społeczne i gospodarcze. Teorie lokalizacji działalności gospodarczej. Uwarunkowania koncentracji przestrzennej. Procesy demograficzne. Postrzeganie przestrzeni a zachowania człowieka. Czynniki przestrzennego zróżnicowania zjawisk społecznych. Przemieszczenia i oddziaływania w przestrzeni. Regiony ekonomiczne, kulturowe i polityczne. Rdzeń - peryferie. Dyfuzja przestrzenna. Procesy rozwoju. Globalizacja a region. Podmioty działające w przestrzeni. Instrumenty polityki regionalnej i polityki przestrzennej.

Literatura:

Kuciński K. (red.), 2009, Geografia ekonomiczna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.