Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0117-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0731) Architektura i urbanistyka
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Kołoś
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Arkadiusz Kołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Wprowadzenie studentów do specjalizacji gospodarka przestrzenna.


1. Wiedza:

- zna i rozumie znaczenie gospodarki przestrzennej dla kształtowania środowisku oraz rozwoju gospodarczego i społecznego

- zna prawne i technologiczne podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska

- zna i rozróznia formy ochrony środowiska

2.KPiS:

- w swoich dzialaniach uwzglednia rolę systemu prawnego

- ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane decyzje

(KW_06, KW_08, KKS_06)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny - test

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład – 30 godzin

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej literatury – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Zakres wykładów. Piśmiennictwo. Podstawowe pojęcia i definicje w gospodarce przestrzennej. Zakres gospodarki przestrzennej. Planowanie przestrzenne. Wpływ środowiska przyrodniczego na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Podstawy gospodarki nieruchomościami i prawa budowlanego. Ochrona środowiska a gospodarka przestrzenna.

Literatura:

Gaczek W. M., 2003, Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Oficyna Wyd. Branta, Bydgoszcz - Poznań

Lipiński Aleksander, 2007 Prawne podstawy ochrony środowiska, Wyd. Wolters Kluwer Polska,

Vademecum Gospodarki Przestrzennej, 2005, red: Z. Ziobrowski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.)

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.