Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy terenoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0119-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Podstawy terenoznawstwa
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Balon
Prowadzący grup: Anna Avdiushchenko, Jarosław Balon, Anna Cygankiewicz, Piotr Kłapyta, Marcin Rechciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- zna najważniejsze problemy współczesnej geografii fizycznej oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi (K_W05)

- rozpoznaje i opisuje kluczowe elementy przyrody ożywionej i nieożywionej (K_W09)

- zna podstawowe prawa, teorie i koncepcje astronomiczne niezbędne dla zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych (K_W04)

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi wykorzystać dostępne źródła danych, w tym mapy (K_U03)

- umie wykonać podstawowe obserwacje i pomiary, przyrodnicze i społeczne w terenie (K_U04)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- posiada zdolność do pracy w zespole i potrafi krytycznie ocenić własną rolę w grupie oraz odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego zadania (K_K04)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Podstawa zaliczenia jest zespołowe wykonanie określonych zadań, poza wynikami ocenia się również zaangażowanie w wykonanie zadań, umiejętność pracy zespołowej a także odpowiednie przygotowanie do zajęć terenowych (wyposażenie, strój).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie z oceną

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie
Metody problemowe - metody aktywizujące - gry dydaktyczne (symulacyjne, decyzyjne, psychologiczne)

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym –10 godz.

Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

E-learning – 10 godz.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

Geografia i gospodarka przestrzenna, rok 1

Pełny opis:

Studenci podzieleni na zespoły mają zidentyfikować w terenie szereg punktów zaznaczonych na mapie i w efekcie przebyć wskazaną trasę w określonym czasie. Zajęcia odbywają w okolicach Krakowa; w terenie o urozmaiconej rzeźbie i użytkowaniu terenu..

Literatura:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.