Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0205-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Katarzyna Gorczyca, Zygmunt Górka, Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Student zna i rozumie węzłowe zagadnienia osadnictwa miejskiego we współczesnym świecie, w tym złożoność procesów urbanizacji i ich różnorodne konsekwencje. Dostrzega związek form tego osadnictwa z warunkami naturalnymi, przemianami historycznymi, lokalną społecznością i życiem gospodarczym. Ma też świadomość konieczności poszukiwania nowych źródeł informacji.

(KW_06, KKS_06)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin w formie pisemnego testu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Metody dydaktyczne:

Wykład

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Osadnictwo a środowisko geograficzne. Pojęcie, fazy i mierniki urbanizacji. Definicja i pojęcie miasta. Hierarchia miast i ich zespoły. Funkcje miast. Problemy społeczne miast. Struktura wewnętrzna miasta. Stare i nowe miasta. Elementy planowania miast. Zróżnicowanie współczesnej urbanizacji. Dawne i obecne kierunki badań geografii osadnictwa i zadania tej dyscypliny na przyszłość.

Literatura:

1. Golachowski S., Kostrubiec B., Zagożdżon A., 1974, Metody badań geograficzno-osadniczych, PWN, Warszawa.

2. Liszewski S., Maik W., 2000, Osadnictwo, Wielka Encyklopedia Geografii Świata, t.XIX, wyd. Kurpisz, Poznań.

3. Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Opole.

4. Szymańska D., 2007, Urbanizacja na świecie, PWN, Warszawa

5. Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa.

6. Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.