Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-0206-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Przemiany społeczno-ekonomiczne przestrzeni Polski
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Domański
Prowadzący grup: Bolesław Domański, Arkadiusz Kołoś, Grzegorz Micek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Celem kursu jest zrozumienie czynników kształtujących zróżnicowanie zjawisk gospodarczych i społecznych w przestrzeni Polski oraz procesów ich przemian

(KW_06, KW_07, KW_08, KW_09. KW_10, KKS_06, KKS_07, KKS_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (treść wykładów oraz literatura)

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Prawidłowości przestrzennego zróżnicowania zjawisk gospodarczych i społecznych w Polsce oraz ich uwarunkowania. Skutki dysproporcji demograficznych. Uwarunkowania zróżnicowania gospodarki rolnej. Nierównomierność rozwoju sieci transportowej. Bezpieczeństwo energetyczne. Zmiany sytuacji ekologicznej. Przemiany strukturalne i przestrzenne przemysłu. Zróżnicowanie regionalne napływu kapitału zagranicznego oraz przedsiębiorczości lokalnej. Hierarchiczna organizacja usług. Dostępność do usług a poziom życia. Patologie społeczne. Regiony sukcesu, stagnacji i upadku. Polityka regionalna państwa.

Literatura:

Węcławowicz G. i inni, 2006, Przestrzenne zagospodarowanie Polski na początku XXI wieku, Warszawa: IGiPZ PAN, Monografie, nr 6.

Rogacki H. (red), 2007, Geografia społeczno-gospodarcza Polski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe: PWN.

Węcławowicz G., 2002, Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, mapy diagnostyczne, http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Strony/Koncepcja_Przestrzennego_Zagospodarowania_Kraju.aspx.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.