Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekty II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1102-DL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projekty II rok
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kubal-Czerwińska
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Arkadiusz Kocaj, Magdalena Kubal-Czerwińska, Justyna Liro, Krzysztof Ostafin, Katarzyna Piotrowicz, Bartłomiej Rzonca, Izabela Sołjan, Dominika Wrońska-Wałach, Agnieszka Wypych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Student potrafi samodzielnie wykonać problemowe opracowanie kompilacyjne w formie pisemnej i zaprezentować je w postaci prezentacji multimedialnej lub posteru. Student potrafi samodzielnie znaleźć odpowiednie dane potrzebne do wykonania opracowania w źródłach krajowych i zagranicznych. Student potrafi współpracować w grupie nad opracowaniem zespołowym danego zagadnienia problemowego. Student posiada umiejętność dyskusji. Student potrafi samodzielnie napisać recenzję.

(KW_01, KW_03, KW_04, KU_01, KU_02, KU_03, KU_05, KU_07, KU_08, KU_11, KKS_02, KKS_04, KKS_05, KKS_06)

Wymagania wstępne:

zaliczenie Pracowni ogólnej

Forma i warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach, wykonanie opracowań indywidualnych i jednego grupowego, prezentacja opracowań w czasie zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - dyskusja dydaktyczna

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 30 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 30 godz.

Napisanie projektu – 60 godz.

Razem 150 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści podstawowych

Skrócony opis:

Pisanie opracowania na podstawie przeprowadzonych badań oraz zadanych (lub wybranych) artykułów literatury krajowej i zagranicznej, zreferowanie wyników badań,

dyskusja, pisanie recenzji.

Pełny opis:

Pisanie opracowania indywidualnego i grupowego na podstawie przeprowadzonych badań oraz zadanych (lub wybranych) artykułów literatury krajowej i zagranicznej. Prezentacja wyników w czasie zajęć w postaci prezentacji multimedialnej. Udział w dyskusji nad zagadnieniami metodycznymi i merytorycznymi. Pisanie recenzji.

Literatura:

Uzależniona od tematyki projektu.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.