Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie I rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1104-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie I rok
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka, Anita Bokwa, Bolesław Domański, Marek Drewnik, Jarosław Działek, Elżbieta Gorczyca, Krzysztof Gwosdz, Piotr Kłapyta, Jacek Kozak, Kazimierz Krzemień, Małgorzata Luc, Dorota Matuszko, Grzegorz Micek, Anna Michno, Monika Murzyn-Kupisz, Robert Pawlusiński, Katarzyna Piotrowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

WIEDZA:

- student ma poszerzoną wiedzę z zakresu odpowiadającego tematyce przygotowywanej pracy dyplomowej

UMIEJĘTNOŚCI:

- student opracowuje analitycznie i syntetycznie zadany problem

- student umie zaprezentować problem z zachowaniem rygorów formalnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- student ma świadomość konieczności stałego podnoszenia swoich kompetencji

(KW_04, KW_08, KU_01, KU_02. KU_03, KU_04. KU_05, KU_06, KU_07, KU_08, KKS_01, KKS_02, KKS_03, KKS_04, KKS_05, KKS_06)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie bez oceny. Wykonanie zadań w trakcie trwania przedmiotu

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - metoda przewodniego tekstu
Metody praktyczne - seminarium
Metody problemowe - metody aktywizujące - seminarium

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 60 godz.

Przygotowanie się do zajęć – 20 godz.

Czytanie wskazanej literatury – 20 godz.

Napisanie części pracy magisterskiej – 30 godz.

Razem 130 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Zajęcia seminaryjne dostosowane do specyfiki wybranej specjalności

Pełny opis:

Zajęcia o charakterze seminaryjnym których celem jest podnoszenie kwalifikacji służących samodzielnemu opracowywaniu wybranego problemu badawczego na poziomie właściwym studiom magisterskim.

Literatura:

Związana z tematem pracy magisterskiej

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej, zajęcia seminaryjne dostosowane do specyfiki wybranej specjalności.

W ramach zajęć możliwe są krótkie wyjazdy w teren prac magisterskich.

Kurs obligatoryjny na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.