Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia magisterska II rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1112-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Pracownia magisterska II rok
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 16.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Trzepacz
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Elżbieta Bilska-Wodecka, Anita Bokwa, Bolesław Domański, Marek Drewnik, Elżbieta Gorczyca, Robert Guzik, Krzysztof Gwosdz, Arkadiusz Kołoś, Jacek Kozak, Kazimierz Krzemień, Małgorzata Luc, Dorota Matuszko, Grzegorz Micek, Anna Michno, Mirosław Mika, Monika Murzyn-Kupisz, Krzysztof Ostafin, Robert Pawlusiński, Katarzyna Piotrowicz, Joanna Pociask-Karteczka, Bartłomiej Rzonca, Maria Soja, Izabela Sołjan, Wojciech Szymański, Jolanta Święchowicz, Józef Robert Twardosz, Zbigniew Ustrnul, Agnieszka Wypych, Andrzej Zborowski, Wiesław Ziaja, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- zna metody pozyskiwania informacji w drodze samodzielnych badań w zakresie studiowanej specjalności i specjalizacji (KW_05)


2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie prawidłowo korzystać z literatury naukowej (KU_02)


3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (KKS_01)

- rozumie wartość badań naukowych we współczesnym świecie oraz konieczność zachowania zasad etycznych w pracy naukowej i zawodowej (KKS_02)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (szczególnie w warunkach terenowych) (KKS_03)

- potrafi pracować w zespole i krytycznie oceniać własną rolę w grupie; potrafi określić priorytety służące realizacji określonych zadań (KKS_04)


Wymagania wstępne:

Zaliczenie seminarium magisterskiego I roku i pracowni magisterskiej I roku

Forma i warunki zaliczenia:

Wykonanie zadań określonych w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena na bieżąco, czy poziom i terminowość wykonania zadań są odpowiednie; warunkiem zaliczenia jest przygotowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej (magisterskiej)

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące – dyskusja

Metody problemowe – analiza przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 120 godz.

Samodzielne pozyskiwanie danych – 100 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 60 godz.

Przygotowanie materiałów ilustracyjnych do prac dyplomowej i jej redakcja – 120 godz.

Razem 400 godz. pracy studenta

16 ECTS

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

n/d

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 2

Skrócony opis:

Wykonanie pracy dyplomowej (magisterskiej)

Pełny opis:

Realizacja drugiej części pracy dyplomowej pod bezpośrednim i pośrednim nadzorem opiekuna tej pracy: wykonanie zaplanowanych badań, opracowanie wyników i zredagowanie pracy dyplomowej.

Literatura:

Zależnie od specjalności, specjalizacji io tematu pracy

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.