Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z hydrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1302-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z hydrologii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 100 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Rzonca, Patryk Wacławczyk
Prowadzący grup: Piotr Bednarek, Anna Bojarczuk, Monika Bryła, Karolina Mostowik, Joanna Pociask-Karteczka, Marta Pufelska, Agnieszka Rajwa-Kuligiewicz, Bartłomiej Rzonca, Janusz Siwek, Joanna Siwek, Patryk Wacławczyk, Mirosław Żelazny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy: student potrafi definiować podstawowe prawa hydrologii

W zakresie umiejętności: student przeprowadza podstawowe terenowe pomiary hydrologiczne oraz kartuje źródła

W zakresie kompetencji personalnych i społecznych: student jest zorientowany na współpracę z innymi osobami, potrafi pracować w zespole 2–3 osobowym (także w terenie)

(KW_11, KU_04, KU_13, KKS_08, KKS_14)

Wymagania wstępne:

Metody opracowań hydrologicznych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie następuje po wykonaniu przez studenta ćwiczeń przewidzianych w toku zajęć. Ocena nie wlicza się do średniej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie przez studenta ćwiczeń przewidzianych w toku zajęć

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 100 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego – 5 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie raportu końcowego – 10 godz.

Razem 125 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodyką terenowych badań hydrologicznych prowadzonych w różnych typach środowiska przyrodniczego. Kurs szczególnie koncentruje się na metodach wykonywania podstawowych pomiarów hydrologicznych oraz na wykształceniu umiejętności interpretacji danych.

Tematyka: Kartowanie hydrograficzne. Wykonywanie pomiarów cech fizyko-chemicznych wód, przepływu w ciekach i wydajności źródeł. Pomiary położenia zwierciadła wód podziemnych w studniach. Wykonanie pomiarów infiltracji (cylinder Burgera) oraz parowania terenowego. Konstrukcja mapy zwierciadła wód podziemnych (hydroizohipsy i hydroizobaty) oraz mapy pH, przewodnictwa i temperatury wód.

Literatura:

Literatura: Pociask-Karteczka J. (red.), 2003, Zlewnia,. Właściwości i procesy, IGiGP UJ, Kraków;

Instrukcja opracowania mapy hydrologicznej Polski 1: 50 000, 1964, IG PAN

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., 2002, Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej,. PWN, Warszawa.

Gutry-Korycka M., Werner Więckowska H (red.), Przewodnik do hydrograficznych badań terenowych, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.