Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1414-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej: Kształtowanie przestrzeni obszarów zurbanizowanych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Gałka
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Arkadiusz Kołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. Wiedza:

- zna metodę kartowania terenowego w zakresie badania użytkowania przestrzeni miejskiej

2. Umiejętności:

- umie opisać i wyjaśnić rozmieszczenie i funkcjonowanie w prze-strzeni miasta różnych rodzajów użytkowania ziemi oraz usług

- potrafi zastosować metodę kartowania terenowego w zakresie badania użytkowania przestrzeni miejskiej.

3.KPiS:

- potrafi pracować w grupie

- ma świadomość konieczności badań terenowych

(KW_11, KU_04, KU_13, KKS_08, KKS_14)


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

- Ocenianie ciągłe w zakresie umiejętności zebrania danych w terenie oraz ich przetworzenia

- Prezentacja końcowa

Ocena nie wlicza się do średniej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

- Ocenianie ciągłe w zakresie umiejętności zebrania danych w terenie oraz ich przetworzenia

- Prezentacja końcowa


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Metody dydaktyczne:

Wstęp: wykład wprowadzający - 4 godziny

Prace terenowe - 50 godzin

Zakończenie: prezentacje + dyskusja - ok. 6 godzin

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 60

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego: 10

Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie: 20

Inne (jakie): dojazdy: 10

Razem 100 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2
geografia, rok 1

Pełny opis:

Zapoznanie się z metodami badań terenowych w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej. Ćwiczenia obejmują zebranie danych w terenie, ich przetwarzanie i prezentację. Badanie dotyczy społeczno-demograficznych oraz ekonomicznych warunków funkcjonowania i kierunków zagospodarowania przestrzeni jednostki osadniczej położonej w regionie miejskim Krakowa. Szczegółowej analizie poddane zostanie zagospodarowanie przestrzenne miejscowości, w tym zwłaszcza funkcjonowanie usług oraz kierunki migracji ludności.

Literatura:

Literatura uzupełniająca:

Liszewski S., (red),, 2008, Geografia urbanistyczna, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź

Runge J., 2007, Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej - elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze Geografia urbanistyczna

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.