Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-1415-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia terenowe z geografii społeczno-ekonomicznej
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik, Daniel Štraub, Michał Wolszczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ocena wliczana do średniej:

nie

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student zna podstawowe metody badań geografii społeczno-ekonomicznej, takie jak: obserwacja, kartowanie, pomiar, wywiad swobodny, ankieta. Zna metody opracowania i interpretacji danych z zastosowaniem metod statystycznych i kartograficznych.

2. Umiejętności

Student potrafi zastosować podstawowe metody stosowane w terenowych badaniach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Potrafi analizować, interpretować i uogólniać wyniki prostych i średnio-zaawansowanych badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej

3. Kompetencje personalne i społeczne

Student potrafi współpracować w grupie w zakresie przeprowadzenia oraz interpretacji i przedstawienia wyników badań z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Student ma świadomość ważności przestrzeganai podstawych zasad i procedur badania terenowego


(KW_11, KU_04, KU_13, KKS_08, KKS_14)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykonanie określonych zadań w toku zajęć. Ocena nie wlicza się do średniej.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego 2 godz.

Wykonanie pracy (pomiarów, obserwacji) w terenie – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 4 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) 6 godz.

Razem 72 godz. pracy studenta


Skrócony opis:

Przeprowadzenie badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej od zebrania danych w terenie, kartowania i ankietowania poprzez ich statystyczne i kartograficzne opracowanie, do dyskusji wyników. Badania dotyczą przemian społeczno-ekonomicznych dokonujących się w ostatnich latach w strefie podmiejskiej Krakowa. Analiza przestrzeni społecznej, rezydencjonalnej i wytwórczej.

Kurs oferowany przez Zakład Rozwoju Regionalnego

Pełny opis:

Przeprowadzenie badań w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej od zebrania danych w terenie, kartowania i ankietowania poprzez ich statystyczne i kartograficzne opracowanie, do dyskusji wyników. Badania dotyczą przemian społeczno-ekonomicznych dokonujących się w ostatnich latach w strefie podmiejskiej Krakowa. Analiza przestrzeni społecznej, rezydencjonalnej i wytwórczej.

Literatura:

Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Ocena nie wlicza się do średniej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.