Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia cywilizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2009-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0222) Historia i archeologia
Nazwa przedmiotu: Historia cywilizacji
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Zygmunt Górka, Jakub Taczanowski, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

- ma wiedzę w zakresie historii przemian różnych społeczności w poszczególnych częściach świata w powiązaniu z warunkami środowiska geograficznego (Geogr_I: KW_07; Geogr_II: KW_08)

2. UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi pogłębiać wiedzę geograficzną korzystając z literatury niegeograficznej (Geogr_I: KU_02; Geogr_II: KU_02)

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- jest otwarty i tolerancyjny wobec innych narodów, ras, kultur (Geogr_I: KKS_07; Geogr_II: KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Brak warunków dopuszczenia do egzaminu. Jedna forma zaliczenia: egzamin pisemny.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 45 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 30 godz.

Razem 105 godz. pracy studenta


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia i gospodarka przestrzenna, rok 2
geografia, rok 1

Pełny opis:

Przedmiot geografii kultury. Antropogeneza i początki kultury. Neolityczna rewolucja rolnicza. Cywilizacje hydrotechniczne. Świat hellenistyczny. Ekspansja i upadek imperium rzymskiego. Islam i ekspansja arabska. Pierwsze odkrycie Ameryki. Cywilizacja europejska u progu Wielkich Odkryć. Kultury prekolumbijskie i ich upadek. Wielkie nowożytne imperia kolonialne. Cywilizacja przemysłowa i jej odmiany.

Literatura:

Cotterell A. (red.), Cywilizacje starożytne, 1990, Wyd. Łódzkie, Łódź.

Grant M., 1998, Krótka historia cywilizacji klasycznej, Zysk i S-ka, Warszawa.

Grecja – ludzie, myśl, sztuka, 2005, Wyd JaR Sp., Warszawa.

Hofer A., 1998, Ameryka Południowa, Ars Polina, Warszawa.

Indianie Ameryki Północnej, 1994, Muza SA, Warszawa.

Siliotti A., 1998, Egipt Świątynie, ludzie, bogowie, Ars Polona, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.