Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt specjalizacyjny FIKŚP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2016-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Projekt specjalizacyjny FIKŚP
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia terenowe, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kazimierz Krzemień
Prowadzący grup: Jarosław Balon, Marek Drewnik, Elżbieta Gorczyca, Kazimierz Krzemień, Jolanta Święchowicz, Wiesław Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Efekty kształcenia:

1) zna - w zakresie i stopniu dostosowanym do studiowanej specjalności - metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych geograficznych (przestrzennych), w tym metody opierające się na nowoczesnych technologiach oraz technologie służące udostępnianiu danych geograficznych; rozumie - w zakresie i stopniu dostosowanym do studiowanej specjalności - aspekty prawne, organizacyjne oraz społeczne udostępniania danych (KW_05)

2) ma pogłębioną wiedzę w zakresie studiowanej specjalności (KW_08)

3) potrafi wybrać i zastosować właściwe metody pozyskiwania, analizy i wizualizacji danych do rozwiązywania problemów badawczych (KU_04)

4) umie zaplanować badania z uwzględnieniem racjonalności nakładu pracy, kosztów finansowych i czasu (KU_05)


Wymagania wstępne:

(brak)

Forma i warunki zaliczenia:

O zaliczeniu końcowym decyduje wykonanie i zaliczenie projektu i raportów z ćwiczeń terenowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena aktywności w trakcie zajęć oraz ocena raportu końcowego.

Studenci są oceniani w sposób ciągły na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach terenowych. Dodatkowymi kryteriami oceny są: terminowość wykonania projektu i raportów oraz dostosowanie się do wymagań dotyczących sposobu ich wykonania, określonych przez prowadzącego zajęcia.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe
Metody praktyczne - metoda projektów
Metody praktyczne - pokaz

Bilans punktów ECTS:

Przygotowanie się do zajęć (zgromadzenie materiałów, sprzętu, itp.) - 20 godz.

Studiowanie zadanej literatury - 30 godz.

Praca w trakcie zajęć - 60 godz.

Analiza materiału, przygotowanie raportu z badań - 40 godz.

Razem 150 godz. = 6 pkt ECTS


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

(nie dotyczy)

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Zajęcia terenowe dla wszystkich studentów I roku specjalności Funkcjonowanie i Kształtowanie Środowiska Przyrodniczego.

W ramach zajęć zaprezentowana zostanie tematyka badawcza na konkretnych przykładach w terenie.

Studenci wykonują projekty z zakresu specjalności FiKŚP oraz związane z podejmowanymi tematami prac magisterskich. W ramach kursu doskonalony będzie warsztat badawczy studentów, umożliwiający realizację badań do pracy magisterskiej

W każdym roku akademickim mogą być podejmowane inne tematy i wybierany inny teren, w którym projekt będzie realizowany. Zajęcia mogą odbywać się w Polsce jak i poza jej granicami.

Literatura:

(w zależności od podejmowanych zadań)

Uwagi:

Termin i czasookres odbywania zajęc jest ustalany indywidualnie z opiekunem pracy dyplomowej (magisterskiej).

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.