Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Badania kulturowe w geografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2044-DM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Badania kulturowe w geografii
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- rozumie złożoność i współzależność zjawisk kulturowych związanych z środowiskiem życia ludzi (KW_05, KW_06)

- zna i rozumie podstawowe metody badań w geografii kultury (KW_03)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie w oparciu o zdobytą wiedzę interpretować i oceniać analizowane zjawiska kulturowe (KU_03)

- potrafi przedstawić w formie pisemnej wybrany problem badawczy (KU_08)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności samodzielnego poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji (KKS_01)

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego i konieczności jego ochrony (KKS 06)


Wymagania wstępne:

Zalecany kurs: Geografia kultury i religii

Forma i warunki zaliczenia:

Napisanie eseju na temat wybranego problemu badawczego geografii kultury i wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena eseju. Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100 zakładanych kompetencji społecznych i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody samodzielnego kształcenia: pisanie eseju


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem 15 godz., czytanie zadanej literatury 20 godz., napisanie eseju 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.

Razem godziny pracy studenta: 60 godz. pracy studenta = 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Główne szkoły geograficzne w rozwoju geografii kultury. Nowa geografia kultury. Metodologia i metody badań (opozycjonizm, strukturalizm, teorie post-strukturalne, dyskurs). Metody badania krajobrazów kulturowych. Znaczenie i wartość miejsca w geografii kultury. Tożsamości określone kulturowo. Dziedzictwo kulturowe. Zjawiska kulturowe w świecie współczesnym (marketing, alienacja i globalizacja, kultura lokalna, przestrzenie medialne). Polityka kulturowa. Studia genderowe w geografii. Konflikty o podłożu kulturowym.

Literatura:

Sibley D., Jackson P., Atkinson D., Washbourne N. (red.), 2005, Cultural Geography. A Critical Dictionary of Key Concepts, London-New York; A Rembowska K., 2003, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź; Mitchell D., 2003, Cultural Geography. A Critical Introduction, Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, UŚ. Katowice., Anderson J., 2009, Cultural Geography. Places and traces, Routledge, Oxon.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach II stopnia na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Sołjan
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka, Izabela Sołjan
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1.WIEDZA

- rozumie złożoność i współzależność zjawisk kulturowych związanych z środowiskiem życia ludzi (KW_05, KW_06)

- zna i rozumie podstawowe metody badań w geografii kultury (KW_03)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- umie w oparciu o zdobytą wiedzę interpretować i oceniać analizowane zjawiska kulturowe (KU_03)

- potrafi przedstawić w formie pisemnej wybrany problem badawczy (KU_08)

3. KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności samodzielnego poszerzania wiedzy i podnoszenia swoich kompetencji (KKS_01)

- ma świadomość wartości dziedzictwa kulturowego i konieczności jego ochrony (KKS 06)


Wymagania wstępne:

Zalecany kurs: Geografia kultury i religii

Forma i warunki zaliczenia:

Napisanie eseju na temat wybranego problemu badawczego geografii kultury i wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Ocena eseju. Egzamin pisemny sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i personalnych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100 zakładanych kompetencji społecznych i personalnych


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne:

Metody samodzielnego kształcenia: pisanie eseju


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem 15 godz., czytanie zadanej literatury 20 godz., napisanie eseju 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15 godzin.

Razem godziny pracy studenta: 60 godz. pracy studenta = 2 ECTS


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Główne szkoły geograficzne w rozwoju geografii kultury. Nowa geografia kultury. Metodologia i metody badań (opozycjonizm, strukturalizm, teorie post-strukturalne, dyskurs). Metody badania krajobrazów kulturowych. Znaczenie i wartość miejsca w geografii kultury. Tożsamości określone kulturowo. Dziedzictwo kulturowe. Zjawiska kulturowe w świecie współczesnym (marketing, alienacja i globalizacja, kultura lokalna, przestrzenie medialne). Polityka kulturowa. Studia genderowe w geografii. Konflikty o podłożu kulturowym.

Literatura:

Sibley D., Jackson P., Atkinson D., Washbourne N. (red.), 2005, Cultural Geography. A Critical Dictionary of Key Concepts, London-New York; A Rembowska K., 2003, Kultura w tradycji i we współczesnych nurtach badań geograficznych, Wyd. UŁ, Łódź; Mitchell D., 2003, Cultural Geography. A Critical Introduction, Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, UŚ. Katowice., Anderson J., 2009, Cultural Geography. Places and traces, Routledge, Oxon.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach II stopnia na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.