Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

GIS II (VC ESRI)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2202-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: GIS II (VC ESRI)
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostafin
Prowadzący grup: Krzysztof Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - ZAJĘCIA TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- student zna terminologię która odnosi się do zbiorów danych przestrzennych i ich przechowywania w środowisku GIS (Geogr_II: KW_03)

- student zna i rozumie podstawowe metody i techniki zbierania danych przestrzennych i przechowywania ich w środowisku GIS i konsekwencje ich używania w badaniach i praktyce (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)


UMIEJETNOŚCI

- student używa angielskiej terminologii w zakresie geoinformatyki i kartografii (Geogr_II: KU_01)

- student potrafi używać różnych metod analiz przestrzennych i wizualizacji kartograficznej dla informacji geograficznej (Geogr_II: KU_04)

- student potrafi dokonać wyboru i użyć odpowiednich metod zbierania i przechowywania danych przestrzennych w środowisku GIS (Geogr_II: KU_04),PERSONAL AND SOCIAL COMPETENCES

- student is aware of the necessity of individual actualization and broadening his/her knowledge of GIScience (Geogr_II: KKS_01)

Wymagania wstępne:

dobra znajomość zagadnień i oprogramowania GIS

Forma i warunki zaliczenia:

jednoczęściowy egzamin testowy (test wyboru)

Warunkami przystąpienia do egzaminu jest pomyślne zrealizowanie wszystkich kursów VC ESRI (potwierdzone certyfikatami ukończenia VC ESRI) i przesłanie ich prowadzącemu przed wyznaczonym terminem.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowy egzamin sprawdzający wiedzę, umiejętności i kopetencje personalne i społeczne.


Aby zaliczyć przedmiot student musi osiągnąć 60% wymaganych umiejętności z zakresu wiedzy i umiejętności i 100% kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

nauczanie na odległość

Bilans punktów ECTS:

nauczanie zdalne (e-learning) – 75 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

W sumie: 85 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

Kursy Web ESRI VC wybierane są przez ESRI Training Catalog na początku semestru zimowego. Llista tych kursów zostanie ogłoszona na początku semestru zimowego, do tego czasu Student nie może wybrać wybranych kursów internetowych zawartych w innych obowiązkowych kursach. Całkowita liczba godzin wyszczególnionych w Katalogu szkoleń (jako "Czas trwania") dla kursów internetowych wybranych przez studenta nie może być niższa niż 75 godzin.

Literatura:

Materiały zawarte w kursach VC ESRI

Uwagi:

Nauczanie na odległość (praktyczne zajęcia i studia teoretyczne). Student nie może wybierać kursów VC ESRI wybranych na innych, obligatoryjnych zajęciach.

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - ZAJĘCIA TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Kształcenie na odległość, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Ostafin
Prowadzący grup: Krzysztof Ostafin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Dodatkowe strony WWW:

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - ZAJĘCIA TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!

Efekty kształcenia:

WIEDZA

- student zna terminologię która odnosi się do zbiorów danych przestrzennych i ich przechowywania w środowisku GIS (Geogr_II: KW_03)

- student zna i rozumie podstawowe metody i techniki zbierania danych przestrzennych i przechowywania ich w środowisku GIS i konsekwencje ich używania w badaniach i praktyce (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)


UMIEJETNOŚCI

- student używa angielskiej terminologii w zakresie geoinformatyki i kartografii (Geogr_II: KU_01)

- student potrafi używać różnych metod analiz przestrzennych i wizualizacji kartograficznej dla informacji geograficznej (Geogr_II: KU_04)

- student potrafi dokonać wyboru i użyć odpowiednich metod zbierania i przechowywania danych przestrzennych w środowisku GIS (Geogr_II: KU_04),PERSONAL AND SOCIAL COMPETENCES

- student is aware of the necessity of individual actualization and broadening his/her knowledge of GIScience (Geogr_II: KKS_01)

Wymagania wstępne:

dobra znajomość zagadnień i oprogramowania GIS

Forma i warunki zaliczenia:

jednoczęściowy egzamin testowy (test wyboru)

Warunkami przystąpienia do egzaminu jest pomyślne zrealizowanie wszystkich kursów VC ESRI (potwierdzone certyfikatami ukończenia VC ESRI) i przesłanie ich prowadzącemu przed wyznaczonym terminem.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Końcowy egzamin sprawdzający wiedzę, umiejętności i kopetencje personalne i społeczne.


Aby zaliczyć przedmiot student musi osiągnąć 60% wymaganych umiejętności z zakresu wiedzy i umiejętności i 100% kompetencji personalnych i społecznych.

Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

nauczanie na odległość

Bilans punktów ECTS:

nauczanie zdalne (e-learning) – 75 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

W sumie: 85 godzin


Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk:

-

Pełny opis:

Kursy Web ESRI VC wybierane są przez ESRI Training Catalog na początku semestru zimowego. Llista tych kursów zostanie ogłoszona na początku semestru zimowego, do tego czasu Student nie może wybrać wybranych kursów internetowych zawartych w innych obowiązkowych kursach. Całkowita liczba godzin wyszczególnionych w Katalogu szkoleń (jako "Czas trwania") dla kursów internetowych wybranych przez studenta nie może być niższa niż 75 godzin.

Literatura:

Materiały zawarte w kursach VC ESRI

Uwagi:

Nauczanie na odległość (praktyczne zajęcia i studia teoretyczne). Student nie może wybierać kursów VC ESRI wybranych na innych, obligatoryjnych zajęciach.

W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019 - ZAJĘCIA TYLKO W SEMESTRZE ZIMOWYM!

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.