Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie w środowisku GIS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2319-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji
Nazwa przedmiotu: Programowanie w środowisku GIS
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ostapowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Ostapowicz
Strona przedmiotu: http://www.geo.uj.edu.pl/project/rs4for/index.php/pl/kursy/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy w zakresie podstawowych technik programowania (Geogr_II: KW_03)

- zna i rozumie techniki programowania oraz konsekwencje ich stosowania w różnorodnych zastosowaniach geoinformatycznych (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z literatury oraz stosować terminologię w języku polskim i angielskim wykorzystywaną w programowaniu w środowisku GIS (Geogr_II: KU_01, KU_02)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe algorytmy do rozwiązywania problemów badawczych (Geogr_II: KU_04)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_II: KKS_03)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. kodów źródłowych (Geogr_II: KKS_05)

Wymagania wstępne:

Ukończony z oceną pozytywna jeden z kursów:

Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS, Analiza i wizualizacja danych przestrzennych.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanej pozytywnej oceny z dwóch programów napisanych w języku Python oraz uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania efektów kształcenia:

• obrona dwóch skryptów,

które pozwalają ocenić stopień osiągnięcia przez studenta zakładanego poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

e-learning

metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 20 godz.

- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (elearning): 30 godz.

- przygotowanie programów i skryptów w języku Python: 40 godz.

RAZEM: 90 godzin pracy studenta

Pełny opis:

Algorytmiczne języki programowania. Program komputerowy i proces jego opracowywania. Struktura programu źródłowego w języku Python. Przykłady prostych programów. Podstawowe typy całkowite i rzeczywiste. Definiowanie i inicjacja zmiennych prostych. Operator przypisania. Operatory i wyrażenia arytmetyczne. Operatory przypisania arytmetycznego, inkrementacji i dekrementacji. Operatory relacji, wyrażenia logiczne. Instrukcje warunkowe if, if-else, konstrukcja else-if. Pętle. Automatyzacja procesu przetwarzania i analizy danych.

Literatura:

Materiał z lekcji e-learningowych

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia i e-gospodarka przestrzenna.

SPOTKANIA W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM ODBYWAJĄ SIĘ NIEREGULARNIE. HARMONOGRAM ZAJĘĆ (PIĄTKOWYCH SPOTKAŃ) ZOSTANIE OGŁOSZONY NA POCZĄTKU SEMESTRU WIOSENNEGO.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Ostapowicz
Prowadzący grup: Katarzyna Ostapowicz
Strona przedmiotu: http://www.geo.uj.edu.pl/project/rs4for/index.php/pl/kursy/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

WIEDZA

- zna aparat pojęciowy w zakresie podstawowych technik programowania (Geogr_II: KW_03)

- zna i rozumie techniki programowania oraz konsekwencje ich stosowania w różnorodnych zastosowaniach geoinformatycznych (Geogr_II: KW_05, KW_06, KW_08)


UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi korzystać z literatury oraz stosować terminologię w języku polskim i angielskim wykorzystywaną w programowaniu w środowisku GIS (Geogr_II: KU_01, KU_02)

- potrafi wybrać i zastosować właściwe algorytmy do rozwiązywania problemów badawczych (Geogr_II: KU_04)


KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE

- ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych oraz samodzielnego aktualizowania i poszerzania wiedzy (Geogr_II: KKS_01)

- jest odpowiedzialna(y) za powierzany sprzęt komputerowy, bezpieczeństwo pracy własnej i innych (Geogr_II: KKS_03)

- ma świadomość konieczności poszanowania praw autorskich m.in. kodów źródłowych (Geogr_II: KKS_05)

Wymagania wstępne:

Ukończony z oceną pozytywna jeden z kursów:

Analiza i modelowanie przestrzenne w GIS, Analiza i wizualizacja danych przestrzennych.

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem otrzymania zaliczenia z ćwiczeń jest uzyskanej pozytywnej oceny z dwóch programów napisanych w języku Python oraz uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieobecność).

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody sprawdzania efektów kształcenia:

• obrona dwóch skryptów,

które pozwalają ocenić stopień osiągnięcia przez studenta zakładanego poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych.


Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności oraz wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning

Metody dydaktyczne:

e-learning

metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

- godziny „kontaktowe” z nauczycielem: 20 godz.

- przygotowanie się do zajęć typu ćwiczeniowego + godziny pracy na odległość (elearning): 30 godz.

- przygotowanie programów i skryptów w języku Python: 40 godz.

RAZEM: 90 godzin pracy studenta

Pełny opis:

Algorytmiczne języki programowania. Program komputerowy i proces jego opracowywania. Struktura programu źródłowego w języku Python. Przykłady prostych programów. Podstawowe typy całkowite i rzeczywiste. Definiowanie i inicjacja zmiennych prostych. Operator przypisania. Operatory i wyrażenia arytmetyczne. Operatory przypisania arytmetycznego, inkrementacji i dekrementacji. Operatory relacji, wyrażenia logiczne. Instrukcje warunkowe if, if-else, konstrukcja else-if. Pętle. Automatyzacja procesu przetwarzania i analizy danych.

Literatura:

Materiał z lekcji e-learningowych

Uwagi:

Kurs przeznaczony dla studentów studiów magisterskich na kierunkach geografia i e-gospodarka przestrzenna.

SPOTKANIA W LABORATORIUM KOMPUTEROWYM ODBYWAJĄ SIĘ NIEREGULARNIE. HARMONOGRAM ZAJĘĆ (PIĄTKOWYCH SPOTKAŃ) ZOSTANIE OGŁOSZONY NA POCZĄTKU SEMESTRU WIOSENNEGO.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.