Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-2402-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Metody badań społecznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Karolina Anielska, Jarosław Działek, Robert Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapoznanie studentów z założeniami – poznawczymi,

metodologicznymi i etycznymi – badań społecznych; z pojęciami; z rodzajami źródeł informacji wykorzystywanymi w tych badaniach; zdobycie umiejętności stosowania podstawowych technik badawczych (ankieta, wywiad).


Zakres przedmiotu pozwala studentowi nabyć umiejętności i kompetencje w zakresie procedur planowania i realizacji badań

społecznych, wykorzystania źródeł informacji, wyboru

adekwatnych metod i narzędzi badawczych do

problemów badawczych.

(KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

zaliczony kurs Geografia społeczna

Forma i warunki zaliczenia:

egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny, wykonanie określonych zadań w toku zajęć

Metody dydaktyczne:

Wykład, konwersatorium, projekt, dyskusja.

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej literatury – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Przygotowanie do egzaminu – 25 godz.

Łącznie 75 godz. nakładu pracy studenta.


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Skrócony opis:

Ilościowe i jakościowe metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach geograficznych. Projektowanie i prowadzenie badań społecznych. Pozyskiwanie i organizacja danych. Zasady konstrukcji, prowadzenia i kodowania kwestionariuszy ankiet i wywiadów. Badania fokusowe. Analiza danych jakościowych. Prawne i etyczne aspekty prowadzenia badań społecznych.

Pełny opis:

Ilościowe i jakościowe metody badań społecznych wykorzystywane w badaniach geograficznych. Projektowanie i prowadzenie badań społecznych. Pozyskiwanie i organizacja danych. Zasady konstrukcji, prowadzenia i kodowania kwestionariuszy ankiet i wywiadów. Badania fokusowe. Analiza danych jakościowych. Prawne i etyczne aspekty prowadzenia badań społecznych.

Literatura:

Babbie E., 2008, Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P., 2000, Metody badań terenowych, wyd. Zyski S-ka, Poznań.

Szreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE Warszawa.

Uwagi:

Kurs zalecany dla studentów studiów magisterskich

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.