Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia zwierząt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-3309-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0522) Środowisko naturalne i przyroda
Nazwa przedmiotu: Geografia zwierząt
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zastosowanie teoretyczne i praktyczne teorii biogeograficznych i biologicznych do analizy przestrzennego zróżnicowania organizmów żywych. (KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny tydzień po zakończeniu wykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadaniej literatury – 10 godz.

Przygotowanie do egzamini – 25 godz.

Łącznie 50 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Kurs podzielony jest na 7 wykładów, w trakcie których realizowane są główne zagadnienia współczesnej geografii zwierząt. Definicje biogeografii; metody analizy rozmieszczenia taksonów; zbieranie i archiwizacja danych, definicje prowincji geograficznych; przegląd prowincji zoogeografizcznych w oparciu o rozmieszczenie ssaków; nowy uniwersalny system biogeograficzny; przyczyny regionalnego zróżnicowania organizmów; bioróznorodność; szacowanie liczby taksonów na Ziemi; alfa,beta i gama różnorodność; gradient równoleżnikowy różnorodności; teorie opisujące gradienty różnorodności; zoogeograficzny podział wysp, teoria biogeografii wysp McArtura i Wilsona - zastosowanie praktyczne; radiacja adaptacyjna na wyspach, podstawy zoogeografii analitycznej; filogeografia; zastosowanie metod molekularnychc- testowanie hipotez, ewolucja rodzaju Homo, główne etapy kolonizacji człowieka współczesnego w oparciu o polimarfizm genów chromosomu Y; kolonizacja Ameryki; kolonizacja Polinezji; pojęcie ochrony przyrody i ochrony środowiska; zagrożenia spowodowane działalnością człowieka; gatunki zagrożone wyginięciem; wykorzystanie teorii biogeografii wysp a strategie ochrony przyrody; jednostki o znaczeniu ewolucyjnym; geograficzne skutki zmian klimatycznych; gatunki inwazyjne na kontynentach i wyspach; gatunki inwazyjne w Polsce.

Literatura:

Brown, J.H. i M.V. Lomolino. 1998. Biogeography. 2nd Edition. Sinauer Assoc., Inc.

Weiner J. 2005. Życie I ewolucja biosfery, PWN Warszawa

Kostrowicki A.S. 1999 Geografia biosfery. PWN Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pyrcz
Prowadzący grup: Tomasz Pyrcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zastosowanie teoretyczne i praktyczne teorii biogeograficznych i biologicznych do analizy przestrzennego zróżnicowania organizmów żywych. (KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny tydzień po zakończeniu wykładów

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - prezentacja multimedialna

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe z prowadzącym – 15 godz.

Czytanie zadaniej literatury – 10 godz.

Przygotowanie do egzamini – 25 godz.

Łącznie 50 godz.


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Kurs podzielony jest na 7 wykładów, w trakcie których realizowane są główne zagadnienia współczesnej geografii zwierząt. Definicje biogeografii; metody analizy rozmieszczenia taksonów; zbieranie i archiwizacja danych, definicje prowincji geograficznych; przegląd prowincji zoogeografizcznych w oparciu o rozmieszczenie ssaków; nowy uniwersalny system biogeograficzny; przyczyny regionalnego zróżnicowania organizmów; bioróznorodność; szacowanie liczby taksonów na Ziemi; alfa,beta i gama różnorodność; gradient równoleżnikowy różnorodności; teorie opisujące gradienty różnorodności; zoogeograficzny podział wysp, teoria biogeografii wysp McArtura i Wilsona - zastosowanie praktyczne; radiacja adaptacyjna na wyspach, podstawy zoogeografii analitycznej; filogeografia; zastosowanie metod molekularnychc- testowanie hipotez, ewolucja rodzaju Homo, główne etapy kolonizacji człowieka współczesnego w oparciu o polimarfizm genów chromosomu Y; kolonizacja Ameryki; kolonizacja Polinezji; pojęcie ochrony przyrody i ochrony środowiska; zagrożenia spowodowane działalnością człowieka; gatunki zagrożone wyginięciem; wykorzystanie teorii biogeografii wysp a strategie ochrony przyrody; jednostki o znaczeniu ewolucyjnym; geograficzne skutki zmian klimatycznych; gatunki inwazyjne na kontynentach i wyspach; gatunki inwazyjne w Polsce.

Literatura:

Brown, J.H. i M.V. Lomolino. 1998. Biogeography. 2nd Edition. Sinauer Assoc., Inc.

Weiner J. 2005. Życie I ewolucja biosfery, PWN Warszawa

Kostrowicki A.S. 1999 Geografia biosfery. PWN Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.