Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia ludności i demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4004-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Geografia ludności i demografia
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawami wiedzy demograficznej, nabycie umiejętności oceny wybranych zjawisk i procesów demograficznych

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny oraz projekty i ćwiczenia praktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin oraz wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 15 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 100 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Problemy badawcze, metody badań, stosunek do innych nauk. Źródła danych o ludności. Rozwój ludności świata, pierwsze i drugie przejście demograficzne. Rozmieszczenie i gęstość zaludnienia - narzędzia i techniki badawcze. Poziom i zmiany w ruchu naturalnym, przyczyny zmian, podstawowe mierniki. Migracje i ich klasyfikacja, teorie migracji. Struktury demograficzne, przyczyny i następstwa ich zróżnicowania. Struktury: społeczna, zawodowa, etniczna i religijna, miary i metody badań. Prognozy ludnościowe. Polityka ludnościowa państwa..

Literatura:

Cieślak M. (red.), 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa.

Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.

Jagielski A., 1977, Geografia ludności, PWN, Warszawa.

Mitręga M., 1995, Demografia społeczna, Wyd. Śląsk, Katowice.

Okólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie studentów z podstawami wiedzy demograficznej, nabycie umiejętności oceny wybranych zjawisk i procesów demograficznych

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny oraz projekty i ćwiczenia praktyczne

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Egzamin oraz wykonanie określonych zadań w toku zajęć.

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do ćwiczeń – 15 godz.

Przygotowanie się do sprawdzianów (kolokwiów, kartkówek) – 15 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 20 godz.

Razem 100 godz. pracy studentaGrupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Problemy badawcze, metody badań, stosunek do innych nauk. Źródła danych o ludności. Rozwój ludności świata, pierwsze i drugie przejście demograficzne. Rozmieszczenie i gęstość zaludnienia - narzędzia i techniki badawcze. Poziom i zmiany w ruchu naturalnym, przyczyny zmian, podstawowe mierniki. Migracje i ich klasyfikacja, teorie migracji. Struktury demograficzne, przyczyny i następstwa ich zróżnicowania. Struktury: społeczna, zawodowa, etniczna i religijna, miary i metody badań. Prognozy ludnościowe. Polityka ludnościowa państwa..

Literatura:

Cieślak M. (red.), 1992, Demografia. Metody analizy i prognozowania, PWN, Warszawa.

Holzer J.Z., 1999, Demografia, PWE, Warszawa.

Jagielski A., 1977, Geografia ludności, PWN, Warszawa.

Mitręga M., 1995, Demografia społeczna, Wyd. Śląsk, Katowice.

Okólski M., 2004, Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Wydawnictwo SCHOLAR, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.