Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4103-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Geografia społeczna
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Działek, Robert Guzik
Prowadzący grup: Jarosław Działek, Robert Guzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. Wiedza

Student(ka) rozumie podstawowe prawidłowości dotyczących relacji między jednostkami i grupami społecznymi a przestrzenią


2. Umiejętności

Student posiada umiejętność analizy znaczenia przestrzeni w wyjaśnianiu różnych zjawisk i procesów społecznych


3. Kompetencje społeczne

Student ma świadomość ważności i zrozumienie jak organizacja przestrzeni może ograniczać lub stymulować powstawanie więzi i społeczności lokalnych

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin ustny (treść wykładów oraz literatura)Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody problemowe - wykład konwersatoryjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 36 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego 20 godz.

Razem 86 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Geografia społeczna - źródła i podejścia badawcze. Postrzeganie, preferencje i zachowania człowieka w przestrzeni. Człowiek a środowisko przyrodnicze. Podejście humanistyczne w geografii. Tożsamość i więzi lokalne. Segregacja społeczna w przestrzeni miasta. Przestępczość oraz zdrowie w perspektywie przestrzennej. Poziom życia i jakość życia. Dostępność przestrzenna. Nierówności społeczne w ujęciu przestrzennym. Geografia moralna. Sprawiedliwość przestrzenna.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jędrzejczyk D., 2001, Wprowadzenie do geografii humanistycznej, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

Walmsley D., Lewis G., 1997, Geografia człowieka. Podejścia behawioralne. PWN, Warszawa

Węcławowicz G., 2003, Geografia społeczna miast, PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.