Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do religioznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4115-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0221) Religia
Nazwa przedmiotu: Wstęp do religioznawstwa
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– znajomość genezy, doktryny, kultu i obiektów sakralnych ważniejszych religii. (KW_11).

– Wie gdzie należy pozyskiwać i w jaki sposób opracowywać dane statystyczne o związkach wyznaniowych (KW_03).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– pozyskiwanie, weryfikacja i analiza danych statystycznych i informacji o związkach wyznaniowych (KU_02, KU_03, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– świadomość tolerancji dla innych wyznań (KKS_07).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Czynny udział w zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranych tematów w trakcie zajęć, egzamin.

Ocenie podlega znajomość problematyki omawianej w czasie zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 8 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta = 3 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wprowadzenie w metody pracy religioznawczej. Podstawowe pojęcia związane z religiami. Historia, charakterystyka założeń doktrynalnych, kultu, struktury świątyni, czasu sakralnego, świętych ksiąg oraz fundamentalizmów najważniejszych religii: judaizmu, hinduizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, bahaizmu, sinto, sikhizmu i dżinizmu. W ramach zajęć istnieje możliwość realizacji tematów religioznawczych zaproponowanych przez studentów.

Literatura:

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Uwagi:

Maksymalnie jedna grupa (20 osób).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Bilska-Wodecka
Prowadzący grup: Elżbieta Bilska-Wodecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA:

– znajomość genezy, doktryny, kultu i obiektów sakralnych ważniejszych religii. (KW_11).

– Wie gdzie należy pozyskiwać i w jaki sposób opracowywać dane statystyczne o związkach wyznaniowych (KW_03).


2. UMIEJĘTNOŚCI:

– pozyskiwanie, weryfikacja i analiza danych statystycznych i informacji o związkach wyznaniowych (KU_02, KU_03, KU_07).


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

– świadomość tolerancji dla innych wyznań (KKS_07).


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Czynny udział w zajęciach, opracowanie i prezentacja wybranych tematów w trakcie zajęć, egzamin.

Ocenie podlega znajomość problematyki omawianej w czasie zajęć


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Zaliczenie ustne polegające na przedstawieniu projektu zaliczeniowego sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne - słownik:

E-learning
Metody eksponujące - film
Metody podające - pogadanka
Metody podające - prezentacja multimedialna
Metody praktyczne - metoda projektów

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z nauczycielem – 32 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Napisanie (przygotowanie) raportu (projektu, eseju) – 8 godz.

Przygotowanie się do egzaminu (zaliczenia) końcowego – 15 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta = 3 ECTS


Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20:

Geografia, stacjonarne I stopnia

Pełny opis:

Wprowadzenie w metody pracy religioznawczej. Podstawowe pojęcia związane z religiami. Historia, charakterystyka założeń doktrynalnych, kultu, struktury świątyni, czasu sakralnego, świętych ksiąg oraz fundamentalizmów najważniejszych religii: judaizmu, hinduizmu, chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, bahaizmu, sinto, sikhizmu i dżinizmu. W ramach zajęć istnieje możliwość realizacji tematów religioznawczych zaproponowanych przez studentów.

Literatura:

Jackowski A., Sołjan I., Bilska-Wodecka E., 1999, Religie świata. Szlaki pielgrzymkowe, Wielka encyklopedia geografii świata, t.15, Wyd. Kurpisz, Poznań.

Uwagi:

Maksymalnie jedna grupa (20 osób).

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.