Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia przemysłu i komunikacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4118-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Geografia przemysłu i komunikacji
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Guzik
Prowadzący grup: Robert Guzik, Arkadiusz Kocaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

1. WIEDZA


zna czynniki i uwarunkowania wpływające na zmiany w rozmieszczeniu przemysłu w różnych skalach geograficznych, rozumie prawidłowości lokalizacji firm w zależności od branży i skali firmy. (Geogr.I: KW_01, KW_03, KW_04, KW_06, KW_07;

Geogr.II: KW_03, KW_04)


2. UMIEJĘTNOŚCI

identyfikuje i ocenia kierunki przemian strukturalnych przemysłu, stosuje proste metody statystyczne i kartograficzne do ich przedstawienia. (Geogr.I: KU_01, KU_02, KU_03,


3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

ma świadomość roli przemysłu w zaspokojeniu potrzeb człowieka, jego wpływu na przemiany cywilizacyjne (Geogr_I: KKS_02, KKS_06)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 32 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 30 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego –30 godz.

Razem 92 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Przemysł jako dział gospodarki a geografia przemysłu. Gospodarowanie a struktura potrzeb społecznych. Technologie przemysłowe a środowisko. Mierniki wielkości przemysłu i kalsyfikacje działalności przemysłowej. Czynniki lokalizacji ogólnej i szczegółowej. Formy koncentracji przemysłu. Okręgi przemysłowe. Teorie lokalizacji. Geografia przedsiębiorstw. Skutki funkcjonowania cyklu życiowego produktu. Teoria elastycznej organizacji produkcji. Historia uprzemysłowienia. Industrializacja socjalistyczna, jej skutki. Przemysł high-tech i nowe formy koncentracji przestrzennej przemysłu. Funkcjonowanie zakładu przemysłowego. Transport jako dział gospodarki a geografia transportu. Współzależność rozwoju gospodarczego i rozwoju transportu

Literatura:

Domański B., 2001, Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. IGiGP UJ, Kraków

Kortus B., 1986, Wstęp do geografii przemysłu. PWN, Warszawa

Kuciński A., 1997, Teorie lokalizacji działalności gospodarczej(w:) Geografia ekonomiczna. SGH, Warszawa

Wieloński A., 2005, Geografia przemysłu. PWN, Warszawa

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.