Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4127-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Obszary metropolitarne i procesy metropolizacji
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-24 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zborowski
Prowadzący grup: Jadwiga Gałka, Arkadiusz Kołoś, Małgorzata Surmacz-Wybrańczyk, Jakub Taczanowski, Piotr Trzepacz, Andrzej Zborowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zapozananie studentów z teorią i praktyką funkcjonowania obszarów metropolitalnych w Polsce i na Świecie. (KW_011, KKS_01, KKS_08)

Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

egzamin pisemny

Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny

Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 20 godz.

Przygotowanie się do egzaminu końcowego – 25 godz.

Razem 75 godz. pracy studenta


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Sylabus przedmiotu dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 19/20 lub później:

geografia, rok 1

Pełny opis:

Pojęcia i teoria obszaru metropolitalnego. Funkcje metropolitalne. Podstawy prawne funkcjonowania metropolii. Procesy metropolizacji i globalizacji. Struktura przestrzenno-funkcjonalna obszarów metropolitalnych. Przestrzeń społeczna metropolii. Metropolie świata - sieć miast globalnych. Metropolie Europy w procesie zdobywania przewag konkurencyjnych. Globalizacja polskich metropolii - szanse i zagrożenia. System metropolii Południowej Polski.

Literatura:

Atlas Metropolii Polskich 2002, 2002, Unia Metropolii Polskich, Warszawa.

Jałowiecki B., 2000, Społeczna przestrzeń metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Globalizacja Polskich Metropolii, 2003, Kukliński A., Kołodziejski J., Markowski T., Dziemianowicz W., (red.), Euroreg, Warszawa.

Gorzelak G., Smętkowski M., 2005, Metropolia i jej region w Gospodarce informacyjnej, Warszawa

Herbst M., 2003, Koniunktura gospodarcza metropolii, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach magisterskich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.