Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomiczne turystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4257-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0311) Ekonomia
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomiczne turystyki
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie z najważniejszymi problemami funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali mikro- i makroekonomicznej. Znaczenie gospodarcze turystyki.

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: pisemny (definicje 20%, test wyboru wielokrotnego 30%, esej 50%), czas pisania egzaminu 45 minut. Zakres merytoryczny egzaminu wyznacza wykład. Zaliczenie ćwiczeń: wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć i egzamin.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (15h) – 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 6 godzin

Przygotowanie doi zaliczenia 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Suma – 49 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Cele i klasyfikacja turystyki. Zakres i cechy gospodarki turystycznej. Systematyka usług turystycznych. Podaż i popyt na usługi turystyczne. Czynniki determinujące rozwój turystyki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych. Udział turystyki w tworzeniu dochodu narodowego. Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionów. Efektywność gospodarki turystycznej.

Literatura:

Wykaz literatury uzupełniającej.

Łazarek R., 2004, Ekonomika turystyki, Wyd. WSE, Warszawa;

Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSH, Warszawa.

Mayer B., 2008, Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ocena wliczana do średniej:

tak

Efekty kształcenia:

Zaznajomienie z najważniejszymi problemami funkcjonowania gospodarki turystycznej w skali mikro- i makroekonomicznej. Znaczenie gospodarcze turystyki.

(KW_11, KU_02, KU_03, KU_10, KU_13, KKS_01, KKS_02)

Wymagania wstępne:

Podstawy ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin: pisemny (definicje 20%, test wyboru wielokrotnego 30%, esej 50%), czas pisania egzaminu 45 minut. Zakres merytoryczny egzaminu wyznacza wykład. Zaliczenie ćwiczeń: wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć.Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w trakcie zajęć i egzamin.


Metody dydaktyczne - słownik:

Metody podające - wykład informacyjny
Metody praktyczne - ćwiczenia przedmiotowe

Bilans punktów ECTS:

Udział w wykładach (15h) – 10 godzin

Udział w ćwiczeniach 15 godzin

Przygotowanie do ćwiczeń – 6 godzin

Przygotowanie doi zaliczenia 8 godzin

Przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Suma – 49 godzin


Grupa treści kształcenia:

Grupa treści kierunkowych

Pełny opis:

Cele i klasyfikacja turystyki. Zakres i cechy gospodarki turystycznej. Systematyka usług turystycznych. Podaż i popyt na usługi turystyczne. Czynniki determinujące rozwój turystyki. Funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych. Udział turystyki w tworzeniu dochodu narodowego. Turystyka jako czynnik aktywizacji gospodarczej regionów. Efektywność gospodarki turystycznej.

Literatura:

Wykaz literatury uzupełniającej.

Łazarek R., 2004, Ekonomika turystyki, Wyd. WSE, Warszawa;

Wodejko S., 1997, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, WSH, Warszawa.

Mayer B., 2008, Obsługa ruchu turystycznego, PWN, Warszawa.

Uwagi:

Kurs obligatoryjny na specjalności na studiach licencjackich na kierunku geografia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.