Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WG.IG-4263-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0413) Zarządzanie i administracja
Nazwa przedmiotu: Rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw turystycznych
Jednostka: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- ma wiedzę na temat organizacyjnych i prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze turystyki, zna podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i ich determinanty (K_W11)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przygotować biznesplan przedsięwzięcia turystycznego (K_U13),

- potrafi pozyskiwać i korzystać ze źródeł informacji (K_U02),

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- nabywa zdolności w zakresie samodzielnego przygotowania przedsięwzięć biznesowych oraz współdziałania w realizacji projektów (K_KS01; K_KS04)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

pozytywne zaliczenie kolokwium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład

Metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie projektu – 20 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Istota, cele i funkcje przedsiębiorstwa turystycznego. Przedsiębiorstwa turystyczne w badaniach geograficznych. Istota rozwoju organizacji. Teoretyczne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa .Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu - zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w organizacji. Globalizacja działalności gospodarczej. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej znaczenie w warunkach transformacji systemowej. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych. Warunki rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Biznesplan.

Literatura:

Gołembski G. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów studiów magisterskich.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/2022" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Pawlusiński
Prowadzący grup: Robert Pawlusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia:

1. WIEDZA

- ma wiedzę na temat organizacyjnych i prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze turystyki, zna podstawowe procesy zachodzące w przedsiębiorstwie i ich determinanty (K_W11)

2. UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi przygotować biznesplan przedsięwzięcia turystycznego (K_U13),

- potrafi pozyskiwać i korzystać ze źródeł informacji (K_U02),

3. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE:

- nabywa zdolności w zakresie samodzielnego przygotowania przedsięwzięć biznesowych oraz współdziałania w realizacji projektów (K_KS01; K_KS04)


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

wykonanie ćwiczeń w trakcie zajęć,

pozytywne zaliczenie kolokwium


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wykonanie określonych zadań w toku zajęć oraz test sprawdzający zakładany poziom wiedzy, umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych. Do zaliczenia na ocenę dostateczną wymagane jest:

- osiągnięcie wiedzy i umiejętności w wysokości 60% całego zasobu wiedzy i umiejętności

- wykazanie w 100% zakładanych kompetencji personalnych i społecznych


Metody dydaktyczne:

Metody podające - wykład

Metody aktywizujące - metoda przypadków


Bilans punktów ECTS:

Godziny „kontaktowe” z prowadzącym – 30 godz.

Czytanie zadanej (wskazanej) literatury – 10 godz.

Przygotowanie projektu – 20 godz.

Przygotowanie się do kolokwium – 10 godz.

Razem 70 godz. pracy studenta


Pełny opis:

Istota, cele i funkcje przedsiębiorstwa turystycznego. Przedsiębiorstwa turystyczne w badaniach geograficznych. Istota rozwoju organizacji. Teoretyczne koncepcje rozwoju przedsiębiorstwa .Przedsiębiorstwo turystyczne w otoczeniu - zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania zmian w organizacji. Globalizacja działalności gospodarczej. Restrukturyzacja przedsiębiorstw i jej znaczenie w warunkach transformacji systemowej. Innowacyjność przedsiębiorstw turystycznych. Warunki rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Biznesplan.

Literatura:

Gołembski G. (red.), 2007, Przedsiębiorstwo turystyczne: ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa

Uwagi:

Kurs wyłącznie dla studentów studiów magisterskich.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.